Skip to content

Zaļās brīvības komanda

Zaļās brīvības komandu veido vairāk nekā 15 dažādu jomu eksperti.

Valde

Biedrības valdei ir rekomendējoša loma lēmumos par organizācijas attīstību un darba prioritātēm.

Valdes priekšsēdētājs