Skip to content

Zaļās brīvības komanda

Zaļās brīvības komandu veido vairāk nekā 15 dažādu jomu eksperti.

Valde

Biedrības valdei ir rekomendējoša loma lēmumos par organizācijas attīstību un darba prioritātēm.

...