Skip to content

Mājoklis un būves

Francijas klimata asamblejas ieteikumi ilgtspējīgam mājoklim

Mēs ceram, ka mājokļu atjaunošana ļaus ikvienam, pat visnabadzīgākajam, dzīvot nosiltinātā un ērtā mājoklī. Vēlamies, lai fosilās enerģijas patēriņš pilsētā un ēkās tiktu ievērojami samazināts. Aicinām veikt stingrus pasākumus pret pilsētu izplešanos, lai ilgtspējīgi aizsargātu dabas zonas, lauksaimniecības un meža nogabalus, kas piesaista oglekli, kā arī samazinātu mobilitātes ierobežojumus un neveicinātu nevēlamus pārbraucienus.

Convention Citoyenne pour le Climat, 2020. gada jūnijs

Francijas dzīvojamo un pakalpojumu sektora ēkas rada 16% SEG emisiju, kuras līdz 2050. gadam jāsamazina par 10%. Lai samazinātu SEG emisijas no dzīvojamām mājām un citām būvēm (piem., rūpniecības ēkas), būtiskākie punkti ir ēku renovēšana, enerģijas ražošanas dekarbonizācija un pilsētu teritoriju samazināšana.

Lai ēkas nākotnē kļūtu energoefektīvākas un ilgtspējīgākas, asambleja iesaka veikt to visaptverošu renovāciju līdz 2040. gadam.

Lai ēku renovācija būtu pieejama visiem,  asambleja iesaka ieviest progresīvu renovācijas atbalsta programmu ar aizdevumiem un dotācijām sociāli neaizsargātām sabiedrības grupām. Lai turpinātu ilgtspējīgu ēku un mājokļu renovāciju un celtniecību nākotnē, asambleja iesaka apmācīt celtniecības speciālistus ekoloģiski atbildīgā un multidisciplinārā būvniecības praksē un nodrošināt vispārējās būvniecības nozares pāreju uz ekoloģisku praksi. Esošie būvmateriāli būtu jāaizstāj ar materiāliem, kuru pilns dzīves cikls ir tuvāks oglekļa neitrālam, rada mazāk piesārņojumu, kā arī jānodrošina pārpalikumu pārstrāde.

Būtiski ierobežot enerģijas patēriņu sabiedriskajā, privātajā un rūpniecības sektorā. Asambleja iesaka nomainīt sabiedrisko vietu apgaismojumu uz tādu, kas tiktu aktivizēts ar kustību sensoriem, neveikt sabiedrisko iestāžu ārtelpu apsildi (piemēram, terases, ārtelpu apsildāmās grīdas), neapgaismot veikalus, birojus un sabiedriskās iestādes pēc to oficiālā darba laika beigām.

Asamblejas dalībnieki norāda, ka svarīgi ir koncentrēties uz atjaunošanu, nevis uz jaunu būvju celtniecību, tādēļ ir jāatvieglo degradēto teritoriju atjaunošana un rehabilitācija, jo īpaši nodrošinot pašvaldībām iespēju atsavināt degradētās teritorijas, kas pamestas vismaz 10 gadus, kā arī pirms katras ēkas nojaukšanas ir jānovērtē tās atjaunošanas potenciāls. Arī mākslīgā zemes seguma un piepilsētu izplešanās ir jāierobežo.

Mērķu un apakšmērķu piemēri:

Veikt ēku visaptverošu renovāciju līdz 2040. gadam
 • Nomainīt mazuta un akmensogļu apkures katlus jaunajās un renovētajās ēkās līdz 2030. gadam
 • Ieviest progresīvu renovācijas atbalsta programmu ar aizdevumiem un dotācijām trūcīgākajiem sabiedrības slāņiem
 • Apmācīt speciālistus atbilstoši globālajiem standartiem, kā arī nodrošināt būvniecības nozares pāreju uz ekoloģiski atbildīgu praksi
Būtiski ierobežot enerģijas patēriņu sabiedriskā, privātā un rūpniecības sektora ēkās
 • Ieviest ierobežojumus sabiedriskajā un pakalpojumu sektorā, lai panāktu enerģijas patēriņa samazinājumu
 • Mudināt cilvēkus samazināt enerģijas patēriņu
Cīņa pret zemes seguma maiņu un pilsētu izplešanos
 • Nekavējoties veikt pasākumus, lai apturētu piepilsētas komerciālo teritoriju attīstību, kas aizņem lielas zemes platības
 • Noteikt maksimālo hektāru skaitu zemes platību aizņemšanai abpūves attīstībai
 • Aizsargāt dabiskās teritorijas, lauksaimniecības teritorijas un mežus pilsētas tuvumā; nodrošināt visu privāto un publisko mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu
 • Atvieglot degradēto teritoriju atjaunošanu un rehabilitāciju, jo īpaši nodrošinot pašvaldībām iespēju atsavināt degradētās teritorijas, kas pamestas vismaz 10 gadus
 • Pirms jebkuras nojaukšanas novērtēt ēku atjaunojamības potenciālu
 • Atļaut būvēt kolektīvās ēkas piepilsētas teritorijās
 • Palielināt izpratni par kompaktākās pilsētas nozīmi un interesi par to, kā arī izveidot jaunu kolektīvo mājokļu kultūru

PIlns priekšlikumu teksts FR

Atpakaļ uz pamatrakstu


Tekstu pēc Convention Citoyenne pour le Climat materiāliem sagatavoja Liene Vecvagare un Krista Pētersone

Attēls: pixabay.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *