Skip to content

Magliano Alpi energokopiena Itālijā

Energokopienu skaits Baltijas jūras reģionā un visā Eiropā pieaug. Arī projekts #StartSun turpmākajos divos gados piepulcēs šim skaitam vairākas kopienas Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā. Kamēr šīs kopienas veidojas, dalīsimies ar iedvesmojošiem piemēriem enerģijas ražošanas decentralizācijā, kā arī parādīsim līdzīgus kopienu veidus tiem, kādi top #StartSunProject ietvaros.

Sabiedrības virzīta iniciatīva 

Nelielā Ziemeļitālijas pilsētiņa Magliano Alpi ir iedvesmojošs piemērs atjaunīgās enerģijas iniciatīvu īstenošanā. Lai būtu enerģētiski pašpietiekami un samazinātu elektrības izmaksas, 2020. gadā uz rātsnama jumta tika uzstādīti saules paneļi ar jaudu 20 kWp, un līdz ar to arī nodibināta energokopiena “Enerģijas rātsnams” (Energy City Hall, cermaglianoalpi.it). Savukārt 2021. gadā kopiena paplašināja savu atjaunīgās enerģijas arsenālu, uz skolas sporta zāles uzstādot 30 kWp saules PV sistēmu. Energokopienā ietilpst arī citas pašvaldības iestādes, mājsaimniecības un uzņēmumi, un atjaunīgās enrģijas ražošana ir daļa no Magliano Alpi Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna.

Novatoriski energoefektivitātes un nākotnes plāni 

Katrs kopienas dalībnieks ir savienots ar vienu transformatoru apakšstaciju, līdz ar to padarot enerģijas ražošanu un patēriņu iespējami lokālu, bet vienlaikus saglabājot arī tīkla stabilitāti. Kopiena ir ieviesusi viedos skaitītājus ekonomiskā izdevīguma aprēķinam, patēriņa analīzei un statistikas datu apkopšanai, kas IoT platformā tiek apkopoti un integrēti no viedajiem skaitītājiem. Saražotās enerģijas pārpalikums tiek pārdots elektroenerģijas mazumtirdzniecības operatoram, un peļņa tiek reinvestēta. Kopienas apņemšanās ir nodrošināt izmaksu un ieņēmumu sadales pārredzamību ar publiskais finansējuma palīdzību. Pāreja uz tiešo pārdošanu plānota līdz 2025. gadam. Šādi decentralizēti risinājumi ilustrē kopienas apņemšanos izmantot progresīvas tehnoloģijas ilgtspējīgai enerģijas pārvaldībai. 


Attēlā: vienkārša energokopienas dalībnieku shēma.
Avots: https://doi.org/10.3390/en15197439

Tiesiskais regulējums un publiskā un privātā sektora sadarbība 

Energokopienas Itālijā ir bezpeļņas organizācijas, kas ietver gan publiskas, gan privātas struktūras. Lai nodrošinātu taisnīgu pieejamību un dalību visiem, kopienu darbību regulē valsts enerģētiku, tīklus un vidi uzraugošās iestādes (ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) noteikumi, savukārt GSE (Gestore dei Servizi Energetici) pārvalda kopienas ekektroreģistru. Publiskas iestādes, piemēram, Magliano Alpi pašvaldība iesaistās energokopienā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā mazie un vidējie uzņēmumi un iedzīvotāji. Magliano Alpi pašvaldība pašlaik nodrošina kopienas vadību, tomēr, kopienai pieaugot, tiek plānota jaunas pārvaldes institūcijas izveide. Nozīmīga ir pašvaldības sadarbība ar Turīnas Politehnikuma Enerģētikas centru, kas nodrošina uzstādīto paneļu tehnisko aprūpi un citus tehnoloģiskos risinājumus.

Kopā ilgtspējīgai nākotnei 

Magliano Alpi ir apliecinājums tam, ka pašvaldība var īstenot pāreju uz atjaunīgo enerģiju, izmantojot sabiedrības virzītas iniciatīvas. Integrējot tiesisko regulējumu, progresīvas tehnoloģijas un energoefektivitātes pasākumus, kopiena ne tikai samazina enerģijas izmaksas, bet arī veicina ilgtspējību un noturību. Kopienas mērķis ir samazināt enerģētisko nabadzību, sniedzot dažāzas priekšrocības sociāli mazaizsargātām personām.  

Stāstu par Magliano Alpi energokopienu sagatavoja projekta #StartSun partnerorganizācija “Zemgales Reģionālā enerģētikas agentūra”.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *