Skip to content

Pētījumi par klimata pārmaiņām

Projekta „Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros tika izstrādāti 3 pētījumi par klimata pārmaiņu tēmām, lai apzinātu mērķauditorijas izpratnes un viedokļus par klimata pārmaiņām un sagatavotu grāmatai “Klimats un ilgtspējīga attīstība” un mācību programmai nepieciešamos materiālus:

  • Klimata pārmaiņu izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai pašvaldībām” (J. Zaļoksnis) – šis pētījums apraksta situāciju klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas attīstības izglītībā Latvijā un tās attīstības iespējas.
  • Klimata pārmaiņu komunikāciju iespējas Latvijā” (M. Dragļeva) – Ir būtiski informēt un izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veidot videi draudzīgu attieksmi. Ta\cu jāsaprot, ka cilvēku attieksmi un rīcību nosaka saņemtā informācija. Diemžēl lielākajai daļai cilvēku globālās klimata pārmaiņas nav galvenā aktualitāte un pieejami informācijas avoti ir visai ierobežoti. Šis pētījums skaidrot, kādā veidā klimata pārmaiņas tiek un var tikt pasniegtas plašākai sabiedrībai.
  • Parīzes Samits un tajā nolemtais” (J. Brizga) – 2015. gada nogalē uz divām nedēļām Parīze bija kļuvusi par globālu pasaules centru, kur pulcējās vairāk nekā 40 tūkstoši dažādu klimata pārmaiņu jomā ieinteresēto grupu pārstāvji, jo notika Parīzes ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konference (COP21). Pētījums apraksta Parīzes Samitā nolemtō, Eiropas un Latvijas pozīcijas šajā konferencē un klimata pārmaiņu situāciju Latvijā.
  • Klimata pārmaiņu ietekmes Latvijā – aktuāli pētījumi (M. Kļaviņš), kur apkopoti jaunākie pētījumi par klimata pārmaiņām un to ietekmēm Latvijā: CHANGES OF EXTREME CLIMATE EVENTS IN LATVIA; FLOOD PATTERN CHANGES IN THE RIVERS OF THE BALTIC COUNTRIES; TEMPORAL AND SPATIAL VARIATION OF FOG IN LATVIA; ICE REGIME DYNAMICS OF INLAND AND COASTAL WATERS IN LATVIA AND FACTORS CONTROLLING IT; UNUSUAL WEATHER CONDITIONS IN LATVIA (900-1860).
  • Klimata pārmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību – aktuāli pētījumi un to rezultāti (V. Melecis), kur apkopoti jaunākie pētījumi par klimata pārmaiņu ietekmēm uz bioloģisko daudzveidību Latvijā: Coping with the Impacts of Urban Heat Islands: reducing vulnerabilities and building resilience to the impacts of climate change in cities in a global change context; The dynamics of pine forest vegetation as an indicator of climate change and eutrophication in the integrated monitoring stations in Latvia; Phenological Time-series in Latvia as Climate Change Indicators; Long-term Assessment of Hydroecocystem of the River Salaca, North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia

Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.EEA