Skip to content

E-kurss par klimata pārmaiņām

Projekta “Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros ir tapuši vairāki e-kursi par klimata pārmaiņu tematiku:

  • e-kurss “Klimata pārmaiņas Latvijā” (angļu valodā; autori: Maris Klavins, Janis Zaloksnis, Janis Brizga, Ieva Rucevska, Sven Åke Bjørke un Trista Patterson) sastāv no 6 sadaļām: Klimata pārmaiņu efekts; Globālā sasilšana un tās cēloņi; Klimata pārmaiņu ietekmes; Klimata pārmaiņas un ekosistēmas; Zaļā ekonomika; Zaļāka nākotne. Katra no šīm sadaļām ir papildināta ar saitēm uz citiem materiāliem un prezentācijas materiāliem.
  • e-kurss “Klimata pārmaiņas un ilgtspējīgs patēriņš” (Latviešu val.; autors: J.Brizga) apskata klimata pārmaiņu antropogēnās slodzes un sastāv no 5 sadaļām: IevadsKas ir ilgtspējīgs patēriņš? Klimata pārmaiņas un oglekļa pēdaIlgtspējīga patēriņa rīcībpolitika un IP rīcībpolitikas instrumenti. Katra no šīm sadaļām ir papildināta ar saitēm uz citiem materiāliem un prezentācijas materiāliem.
  • e-kurss “Klimats un ilgtspējīga attīstība” (Latviešu valodā; autori: J.Zaļoksnis, M.Kļaviņš, E. Kamoliņa, V. Melecis) – izvietots http://skolas.lu.lv/ vietnē, kas ir izveidota, lai nodrošinātu e-vides materiālu pieejamību apmācību procesa dalībniekiem ārpus Latvijas Universitātes. E-kursa saturs ietver: 1) lekciju komplektu par aplūkojamajiem jautājumiem; 2) Lekciju prezentācijas; 3) vingrinājumus (testus) zināšanu un iemaņu pārbaudei; 4) studiju materiālus aplūkojamo jautājumu padziļinātai izpētei.

Šis raksts tapis ar projekta “Klimata pārmaiņu izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.EEA