Klimata pārmaiņu izglītība visiem! [EN]

 

2015. gada 30. martā biedrība „Zaļā brīvība” uzsāka projekta „Klimata pārmaiņu izglītība visiem” īstenošanu (informācija par projektu angļu valodā) [EN]. Projekta mērķis ir apmācību programmas un mācību materiālu izstrāde, kā arī apmācību organizēšana pašvaldību pārstāvjiem un pedagogiem.

Apmācību programmas dalībnieki tika informēti par dažādiem ar klimata pārmaiņām saistītiem jautājumiem, kā arī par pielāgošanās praktiskajiem risinājumiem Latvijā un citur pasaulē, papildus uzsverot emisiju samazināšanas iespēju daudzveidību. Projekta ietvaros tika sagatavota mācību grāmata “Klimats un ilgtspējīga attīstība”, kura tiks izmantota apmācībās, to ir iespējams izmantot kā mācību līdzekli vidējās un augstākās izglītības studentiem. Tā ir arī brīvi pieejama ikvienam interesentam internetā. Projekta gaitā tika īstenotas arī vairākas citas aktivitātes.

Projekta rezultāti

Prezentācijas

Video

Projekts īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Vides informācijas centru Norvēģijā “GRID-Arendal”. Norvēģijas partnerim ir plaša pieredze ziņojumu un analītisku pārskatu sagatavošanā par tēmām, kas saistītas ar vidi un klimatu, šī pieredze tiks izmantota mācību materiālu sagatavošanā.

Projekts tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros (kopējais programmas līdzfinansējums – 166 339 EUR) un tika pabeigts 2016. gada 31. augustā.

Pastāsti citiem!