Skip to content

Francijas klimata asamblejas priekšlikumi

Kā īstenot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku?

Lai līdz 2030. gadam samazinātu SEG emisijas vismaz par 40%, šķiet nenovēršami, ka mums ir jāpārskata mūsu sadzīves, mājošanas, patēriņa, ražošanas, ceļošanas un pārtikas ieguves veidi. 2019. gadā vidējais viena Francijas iedzīvotāja oglekļa pēdas nospiedums bija 11,2 tonnas, lai gan tām vajadzētu būt 2 tonnām, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus. 

Convention Citoyenne pour le Climat, 2020. gada jūnijs

Priekšlikumi rīcībai nozaru politikās

Vai vēlies palīdzēt aizsākt klimata pilsoņu forumus Latvijā?