Skip to content

Francijas klimata asambleja sešos punktos

Pilsoņu forums cīņā pret klimata pārmaiņām

Kā līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 40% sociālā taisnīguma garā?

1 jautājums

Kā līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 40% sociālā taisnīguma garā?
Asambleja tika ierosināta Lielo nacionālo debašu laikā pēc Gilets citoyens kustības un Ekonomikas, sociālās un vides padomes aicinājuma

1 nepieredzēts uzdevums

Asambleja tika ierosināta Lielo nacionālo debašu laikā pēc Gilets citoyens kustības un Ekonomikas, sociālās un vides padomes aicinājuma
Definēt nepieciešamos pasākumus, kuri tiks virzīti referendumam, balsošanai Parlamentā vai tūlītējai ieviešanai normatīvos

1 mērķis

Definēt nepieciešamos pasākumus, kuri tiks virzīti referendumam, balsošanai Parlamentā vai tūlītējai ieviešanai normatīvos
Organizējot savu darbu, asambleja paļaujas uz vadības komitejas, tehnisko, juridisko ekspertu un profesionāļu atbalstu kolektīvajā līdzdalībā un apspriedēs. Trīs galvotāji pārrauga debašu neitralitāti. Ekonomikas, sociālā un vides padome (konstitucionāli neatkarīga institūcija) pārrauga procesa norisi

1 pārvaldes un 1 neatkarīga organizācija

Organizējot savu darbu, asambleja paļaujas uz vadības komitejas, tehnisko, juridisko ekspertu un profesionāļu atbalstu kolektīvajā līdzdalībā un apspriedēs. Trīs galvotāji pārrauga debašu neitralitāti. Ekonomikas, sociālā un vides padome (konstitucionāli neatkarīga institūcija) pārrauga procesa norisi
Izvēlēti loterijas ceļā, reprezentē Francijas sabiedrības daudzveidību

150 pilsoņi

Izvēlēti loterijas ceļā, reprezentē Francijas sabiedrības daudzveidību
Asambleja tikās klātienē kopš 2019. gada oktobra Ekonomikas, sociālās un vides padomes telpās. Kopumā 7 reizes. Secinājumi tika iesniegti 7. sesijas noslēgumā. Valdība atklāti atbildēs uz priekšlikumiem un publicēs provizorisko grafiku šo priekšlikumu īstenošanai. Pēc tam pilsoņi formulēs kopēju un publisku reakciju uz valdības atbildēm

1 gads

Asambleja tikās klātienē kopš 2019. gada oktobra Ekonomikas, sociālās un vides padomes telpās. Kopumā 7 reizes. Secinājumi tika iesniegti 7. sesijas noslēgumā. Valdība atklāti atbildēs uz priekšlikumiem un publicēs provizorisko grafiku šo priekšlikumu īstenošanai. Pēc tam pilsoņi formulēs kopēju un publisku reakciju uz valdības atbildēm