Skip to content

Nupat sabiedrība varēja uzzināt, cik tad varētu maksāt slepus gatavotā, jaunākā valsts akciju sabiedrības Latvenergo un LR Ekonomikas ministrijas kopējā enerģijas dižobjekta elektrība.

Tiesa, ziņu publicēja ārzemēs, bet tas varētu būt interesanti daudziem arī Latvijā, jo objektu jau par 20 % iecerējis turēt īpašumā mūsu valsts akciju sabiedrība – īpašu statusu sabiedrībā ieguvušais Latvenergo.

Tātad, šī miljardu vērtā kaimiņvalstī izvietotā objekta saražotā elektrība maksātu 5185 EUR/kWe, jeb Ls 3644 par kWe. Tas ir ievērojami dārgāk un bīstamāk nekā būtu investēt enerģijas taupīšanā un vietējās atjaunojamās enerģijas izmantošanā. Piemēram, Eiropas vēja enerģijas asociācija jaunas vēja stacijas izmaksas no pieredzes vērtē kā zemākas par EUR 1000 (Ls 700) par kWe:

(Avots: http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/WETF/Facts_Volume_2.pdf )

Tādi skaitļi sanāk, lasot ziņu aģentūru Reuters ziņu, kas 9. maijā informē, ka Lietuvas valdība ir apstiprinājusi jaunā kodolobjekta izmaksas – līdz EUR 7 miljardi: http://uk.reuters.com/article/2012/05/09/lithuania-russia-energy-idUKL5E8G9AI620120509

Tiek plānots līdz 2022. gadam izbūvēt vienu t.s. “ABWR” reaktoru, ar jaudu 1350 MW. Būvētājs jau ir nosaukts – japāņu uzņēmums Hitachi.

Acīmredzot, mājās vairs būvēt nevar (Japāna nupat slēdza visus 54 kodolreaktorus) un nu uzņēmumam, laikam, jāmeklē jaunas iespējas. Diemžēl iespējas atradās pie mums. Interesanti, ka klusiņām sagatavots liels projekts, kura izmaksas reizes 5 pārsniedz konkurējoša un atjaunojama enerģijas veida izmaksas (VES selgā). Energoefektivitāte un piemēram elektroenerģijas zudumu samazināšana, ticami, ka būtu vēl efektīvāka.

Polija jau ir atteikusies no dalības šajā projektā.

Latvijas valdība pagaidām diemžēl virza šo projektu “pa kluso”, jēgpilni neiesaistot sabiedrību diskusijā par alternatīvām (energoefektivitāte, biomasas koģenerācijas un VES selgā). Cerēsim, ka sabiedrības spiediena rezultātā Latvija 1) paliks no AES kodolatkritumiem un kodoldegvielas brīvu zemi un 2) aizliegs valsts akciju sabiedrībai piedalīties šajā projektā.