Skip to content

Misija: Samazināt klimata pārmaiņas.

Kāpēc? Klimata pārmaiņas ir viena no lielākajām mūsdienu vides problēmām. Zinātnieki ir pārliecināti, ka pie tām esam vainīgi mēs – ražošanas procesi un mūsu patēriņa paradumi.

Ko darīt? Eiropas Savienība ir nospraudusi klimata politikas mērķus, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam. Lai Latvija to izdarītu, CO2e emisijas lauksaimniecības atkritumu, mazās rūpniecības un enerģētikas pakalpojumu un mājsaimniecības sektorā nedrīkst palielināties vairāk par 17 %, salīdzinot ar 2005. gadu.

Bāzes scenārijs. Ja mēs nedarām neko, tad paredzams, ka šo slieksni pārsniegsim.

Mūsu iespēja: Valsts varētu veicināt virkni dažādu pasākumu emisiju samazināšanai.

Tavs uzdevums: Lūdzu izvēlies pasākumus, kuriem Tu dotu prioritāti, lai Latvijas CO2e emisijas 2020. gadā samazinātu par 15%. Tā arī Tu vari dot savu ieguldījumu klimata politikas mērķu sasniegšanā.