Skip to content

2016. gada aprīlī projekta “Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros norisinājās 4 reģionālie projekta publicitātes semināri – Liepājā (6. aprīlis), Valmierā (13. aprīlis), Rēzeknē (20. aprīlis) un Jelgavā (26. aprīlis).

Klimata pārmaiņas kļūst par arvien aktuālāku tēmu gan politiskajās diskusijās, gan izvēloties nākotnes attīstības stratēģijas biznesā. Šo semināru mērķis bija stiprināt klimata pārmaiņu diskusiju Latvijas reģionos, iesaistot reģionālās pašvaldības, uzņēmējus un citus interesentus. Semināros tika sniegta aktuālākā informācija klimata pārmaiņu politikas jautājumos un analizētas klimata pārmaiņas Latvijā, skatoties ilgtspējīgas attīstības, patēriņa un zemu emisiju ekonomikas kontekstā.

Šeit var aplūkot un iepazīties ar prezentācijām no semināriem:

Gunta Kalvāne “Klimata izglītība skolās”

Jānis Zaļoksnis “Klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, izglītība”

Jānis Brizga “Oglekļa pēdas nospiedums – klimats un patēriņš”

Māris Kļaviņš “Latvijas klimata pārmaiņu raksturs un ietekme”

Jānis Zaļoksnis “Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā”

Jānis Zaļoksnis “Ilgtspējīgas attīstības īstenošana”

Māris Kļaviņš – Latvijas klimats

Džineta Dimante “Zemu emisiju ekonomika – aprites ekonomika”

Kaspars Kalniņš “Emisiju samazināšanas labās prakses piemēri Valmierā”

Ilze Prūse “Latvijas nacionālā klimata politika”

Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.EEA