Skip to content

ASV izpētīts, ka viens kg piena rada aptuveni 2 kg CO2 emisiju. Pie šādiem secinājumiem ir nonākuši Arkanzasas Universitātes Lietišķās ilgtspējības centra pētnieki, kas analizēja piena emisijas tā pilnā dzīves ciklā – lopbarības audzēšana, piena pārstrāde, iepakojums un izplatīšana, gala patēriņa un atkritumi. Pētījumā secināts, ka piensaimniecība ASV rada tikpat daudz CO2 emisiju cik aviācija. Pētnieki arī uzsver, ka emisijas var būtiski samazināt, efektīvāk organizējot lopu barošanu, mainot lopbarības audzēšanā izmantoto mēslojumu un uzlabojot kūtsmēslu apsaimniekošanu. Aptuveni 20 % no visa saražotā piena sabojājas. Samazinot šos zudumus, arī būtu iespējams ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Taču nekas netiek teikts par to, cik ļoti emisijas varētu samazināt, ja ierobežotu piena patēriņu.milk