Skip to content

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekta „Klimata izglītība visiem” ietvaros tika sniegta iespēja iegūt informāciju par dažādiem ar klimata pārmaiņām saistītiem jautājumiem, kā arī par pielāgošanās praktiskajiem risinājumiem Latvijā un citur pasaulē, papildus uzsverot emisiju samazināšanas iespēju daudzveidību. Projekta ietvaros tika sagatavoti lekciju materiāli par klimata pārmaiņu tēmu:

30 prezentācijas par klimata pārmaiņām (Latviešu valodā)

16 prezentācijas par klimata pārmaiņām (Angļu valodā).

PS Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.