Skip to content

Zaļā brīvība, sadarbībā ar REC-Latvia un Sorosa fonda atbalstu, projekta Atbildīga klimata politika ietvaros organizē seminārus par klimata pārmaiņu politiku.Latvijai, kā ES dalībvalstij, šogad ir jāpieņem jauna klimata politika, kas nodrošinās ES nosprausto klimata mērķu sasniegšanu. Lai to īstenotu būs nepieciešams izmaiņas daudzos tautsaimniecības sektoros, tai skaitā mežsaimniecībā, rūpniecībā, pakalpojumu un lauksaimniecības sektoros. Semināru mērķis ir izvērtēt ekspertu ziņojumus un sagatavot priekšlikumus jaunveidojamajai klimata politikai. Semināri tiek organizēti Vides Ministrijas telpās (4. stāva zālē, 409.telpa) Peldu ielā 25:

          Mežu sektors – 9. Februāris, plkst. 10:00 – 13:00.;

          Rūpniecības un pakalpojumu sektors – 14. Februāris, plkst. 12:00 – 15:00;

          Lauksaimniecības sektors – 18. Februāris, plkst. 10:00 – 13:00.

Seminārā ir aicināti piedalīties valsts pārvaldes institūciju, sabiedrisko organizāciju un biznesa sektora pārstāvji. Par savu dalību seminārā lūdzam informēt iepriekš, nosūtot e-pastu uz Janis@zalabriviba.lv.