Skip to content

Šeit iespējams iepazīties ar lekciju materiāliem par klimata pārmaiņām:

Vai cilvēks spēj ietekmēt dabu?

Klimats un to veidojošie apstākļi

Klimata mainība un klimata pārmaiņas (1.daļa)

Klimata mainība un klimata pārmaiņas (2.daļa)

Latvijas klimats un tā mainības raksturs (1.daļa)

Latvijas klimats un tā mainības raksturs (2.daļa)

Globālā sasilšana un tās sekas (1.daļa)

Globālā sasilšana un tās sekas (2.daļa)

Klimata izmaiņas un biodaudzveidība (1.daļa)

Klimata izmaiņas un biodaudzveidība (2.daļa)

Klimata ietekmes mainība uz cilvēka veselību (1.daļa)

Klimata ietekmes mainība uz cilvēka veselību (2.daļa)

Klimats un enerģētika (1.daļa)

Klimats un enerģētika (2.daļa)

Augšanas sezonas izmaiņas un tās ietekme uz mežsaimniecību un lauksaimniecību (1.daļa)

Augšanas sezonas izmaiņas un tās ietekme uz mežsaimniecību un lauksaimniecību (2.daļa)

Klimata pārmaiņas un ekonomika (1.daļa)

Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)

Klimata politika (1.daļa)    

                                                                                                                     

Klimata politika (2.daļa)

Ilgtspējīgas attīstības pamati (1.daļa)

Ilgtspējīgas attīstības pamati (2.daļa)

Adaptācija – piemērošanās klimata pārmaiņām (1.daļa)

Adaptācija – piemērošanās klimata pārmaiņām (2.daļa)

Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (1.daļa)

Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa) 

Ilgtspējīgas attīstības īstenošana (1.daļa)

Ilgtspējīgas attīstības īstenošana (2.daļa)

Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)

Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (2.daļa)