Skip to content

Šodien Londonā tika laists klajā pirmais apjomīgais pētījums par klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēkiem Human Impact Report: Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis. Tajā teikts, ka jau tagad klimata pārmaiņas ietekmē 325 miljonus cilvēku un to dēļ gadā nomirst 300 000 pasaules iedzīvotāju. 2030. gadā karstuma, plūdu utt. dēļ varētu iet bojā jau 500 000 cilvēku.

Klimata pārmaiņu dēļ ik gadu tiek ciesti zaudējumi vairāk nekā 125 miljardu dolāru apjomā. 2030. g. tie jau varētu būt 600 miljardi dolāru. Vairāk nekā 90 % ekonomisko zaudējumu un 99 % mirstības dabas katastrofu dēļ piedzīvo attīstības valstis. Vissmagāk klājas sievietēm un bērniem. Tomēr 50 vismazāk attīstītās valstis saražo mazāk par vienu procentu no pasaules oglekļa emisijām.