Skip to content

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekta „Klimata izglītība visiem” ietvaros 2016. gada 3. februārī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā LU 74. zinātniskās konferences ietvaros notiek seminārs “Klimata izglītība”.

Semināru dalībnieku prezentācijas:

Gunta Kalvāne, Artis Ģērmanis – Klimata izglītība skolās: praktiskie darbi un eksperimenti

Gunta Kalvāne, Nora Rustanoviča – Fenoloģiskie (dabas) novērojumi – klimata mainības bioindikatori

Māris Kļaviņš – Klimata izglītības satura attīstības risinājumi

Ireta Čekse – Kā pilsoniskā izglītība var palīdzēt klimata izglītībā?

Daiga Kalniņa, Krišjānis Liepiņš, Inese Liepiņa – Ar klimata jautājumiem saistītu tematu izmantošana, skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem motivēšanai dabaszinātņu apguvei

Edmunds Cepurītis – Ekoskolu Rīcības dienas – jauniešu iesaiste klimata aktīvismā

Laura Līdaka – Tropu mēnesis – ilggadējs un tradicionāls pasākums apmeklētājiem kā viens no galvenajiem instrumentiem vides izglītības darbā zooloģiskajā dārzā

Viesturs Melecis – “Klimata izmaiņas un biodaudzveidība”

Marika ROŠĀ, Aiga BARISA – “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu

Marika ROŠĀ, Aiga BARISA, Anna KUBULE, Ance ANSONE, Jeļena PUBULE – “Klimata tehnoloģiju teorētiskie aspekti

Andra BLUMBERGA, Anna KUBULE, Lelde TIMMA, Francesco ROMAGNOLI – “Bioresursu izmantošanas tehnoloģiju klimata aspekti

Dagnija BLUMBERGA, Krista KĻAVIŅA, Jeļena ZIEMELE – “Kursa darbu metodika klimata tehnoloģijās

Olga Pole – “Klimata izglītības pilnveides vadība skolas demokratizācijas kontekstā”

Autors: Krišjānis Liepiņš

PS Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.EEA