Skip to content

Eiropas Parlaments, gatavojoties Parīzes klimata Samitam, ir apstiprinājis savu pozīciju – rezolūciju, kas ir diezgan ambicioza un paredz līdz 2050. gadam pilnībā samazināt CO2 emisijas, daļu no ES ienākumiem pārdalīt par labu klimata fondam, katrus piecus gadus pārskatīt valstu apņemšanās un līdz 2020. gadam pārskatīt pašreizējās valstu apņemšanās klimata slodžu samazināšanā.

Klimata pārmaiņu konferences ietvaros, kas notiks 2015. gada decembra sākumā Parīzē, plānots vienoties par klimata pārmaiņu ierobežojošu ietvaru periodam pēc 2020. gada. Sagaidāms, ka Klimata pārmaiņu konferenci Parīzē apmeklēs ap 50 000 dalībnieku, to skaitā 195 valstu un Eiropas Savienības, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Parīzes konference būs unikāla, jo līdz šim visas pasaules valstis ir izrādījušas gatavību ierobežot klimata pārmaiņas un pieņemt visaptverošu vienošanos. Šādas globālas apņemšanās līdz šim nebija, jo esošajā globālajā klimata pārmaiņu politikā nebija iesaistīti daži no lielajiem piesārņotājiem, piemēram, ASV.

PS Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.EEA