Skip to content

21499327142_9f91289706_kEiropas Savienības (ES) dalībvalstu vides ministri 18. septembrī pieņemtā pozīcija gada nogalē paredzētajam ANO Parīzes Klimata Samitam paredz pilnīgu siltumnīcas efektu veicinošo gāzu (SEG) emisiju samazināšanu. Taču tajā pašā laikā skaidri nepasaka, kā ES to plāno nodrošināt.

Parīzes Samitā paredzēts noslēgt jaunu globālu vienošanos par SEG emisiju samazināšanu, kam jāaizstāj pašlaik spēkā esošais Kioto protokols. Eiropa ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt SEG emisiju apjomu par 40% salīdzinājumā ar 1990.gada līmeni, taču ministri nespēja vienoties par tālejošiem mērķiem, galvenokārt dēļ Polijas valdības iebildumiem pret jauniem emisiju samazināšanas pasākumiem.

Eiropas pozīcija paredz, ka globālajām SEG emisijām jāsasniedz savs augstākais līmenis 2020.gadā un pēc tam pakāpeniski jāsamazinās, līdz 2050.gadam sarūkot par 50% salīdzinājumā ar 1990.gada līmeni, bet līdz 2100.gadam izmešiem jāsasniedz “nulles līmenis”.

ES pozīcija arī paredz, ka Parīzes līgumam ir jābūt tiesiski saistošam, kvantitatīvi izmērāmam, bet arī diferencētiem. ES ministri uzsver nepieciešamību izveidot dinamisku piecgadu mehānismu, kura ietvaros valstis pārskata savus izvirzītos emisiju samazināšanas mērķus, bet kas nepieļauj nosprausto mērķu samazināšanas iespējas. Jaunajam klimata līgumam ir arī jāpievērš lielāka uzmanība adaptācijai klimata pārmaiņām un jānodrošina laicīga radīto negatīvo seko mazināšanai, sniedzot atbalstu nabadzīgākajām pasaules valstīm.

EU: put your weight behind renewables! from Climate Action Network Europe on Vimeo.

PS Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.EEA