Skip to content

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekta „Klimata izglītība visiem” ietvaros 2016. gada 25. maijā Latvijas Universitātē notika otrais grāmatas “Klimats un ilgtspējīga attīstība” autoru seminārs un grāmatas publiskošana.

Semināru dalībnieku prezentācijas:

Velga Kakse, IZM Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, “Ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu izglītības jautājumi vispārējās izglītības sistēmā” 

Edmunds Terumnieks, Rēzeknes domes deputāts, “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pieredze vides izglītībā”

Agderas Universitātes (Norvēģija) profesors Svens Äke Bjørke iepazīstināja ar klimata izglītību Norvēģijā: “Education for change and transformation? Does Norway meet the challenge of education for sustainabillity and climate change?”

Jānis Brizga,  biedrības „Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs, “Vietējā patēriņa globālā ietekme”

LU docents Jānis Zaļoksnis, “Klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, izglītība”

PS Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.EEA