Skip to content

nef (the new economic foundation) ir izdevis jaunu ziņojumu “Izaugsme nedarbojas” (Growth isn’t Working). Šajā darbā tiek argumentēts, kāpēc pašreizējais ekonomiskās izaugsmes modelis nav ilgtspējīgs. Līdzīgi kā termodinamikas likums nosaka maksimālo dzinēja efektivitāti, ekonomisko izaugsmi ierobežo daba un tās resursu pieejamība (planētas biokapacitāte). Kā ir teicis ekonomists Hermans Deilijs (Herman Daly), viņš pieņemtu savu kolēģu argumentu par neierobežotu ekonomisko izaugsmi, ja viņam pierādītu, ka pati planēta var neierobežoti augt. Šajā nef ziņojumā ekonomiskās izaugsmes robežas tiek skatītas klimata izmaiņu un enerģētikas problēmu kontekstā.