Skip to content

Aicinām iepazīties ar rakstu par vēja parku ietekmēm uz putniem, kas sagatavots kopā ar ornitologu Rolandu Lebusu.

Saite uz publikāciju

Galvenās atziņas:

  • Putnu klātbūtne, to ligzdošanas vietas un migrācijas ceļi, ir vieni no pirmajiem jautājumiem, uzsākot vēja parka novietojuma plānošanu.
  • Dienas plēsīgie putni ir jutīgākā grupa, kurus Latvijā skar vēja parku attīstība.
  • Vēja parku radītie riski galvenokārt ir sadursmes, kā arī tiešs vai netiešs putnu dzīvotņu zaudējums.
  • Uz kopējā putnu mirstības fona vēja parkiem nav būtiskas ietekmes.
  • Kompensējošie pasākumi ārpus vēja parka teritorijas var ievērojami uzlabot putnu ligzdošanas un barošanās apstākļus.
  • Vēja parkiem piemērotākas ir intensīvās lauksaimniecības teritorijas nekā ainavas ar mozaīkveida struktūru.

Vairāk informācijas: Krista Pētersone, krista@zalabriviba.lv