Skip to content

Novembra vidū Mundigciems, Talsu novada vietējas nozīmes attīstības centrs Lībagu pagastā, kļuva zināms kā “pirmais Latvijas ciems, kurā nosiltinātas visas daudzdzīvokļu mājas”[1][2][3]. Nelielās apdzīvotās vietas centru veido padomju periodā būvēta 5 daudzdzīvokļu māju grupa, kurā pirmais renovācijas projekts uzsākts pirms septiņiem gadiem. Nu visas Mundigciema daudzdzīvokļu mājas ir atjaunotas un energoefektīvas.

Mungciema pēdējās renovētās mājas “Saullēkti” atklāšana ir zīmīgs notikums dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas (DME) valsts atbalsta programmai Latvijā, ko īsteno attīstības finanšu institūcija ALTUM ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu[4]. Ekonomikas ministrijas veidotajā kartē par 2016.gadā uzsāktās DME programmas Latvijā renovētajām daudzdzīvokļu ēkām Mundigciems ir vienīgais  “zaļais punkts”, pārējie ~20 objekti ir vēl būvniecības stadijā.  Vēl gandrīz 200 projektu pieteikumu ir izvērtēšanā ALTUM.

Nacionālā mēroga progresam energoefektivitātes jomā ir nepieciešams daudz lielāks renovēto māju skaits. Līdz 2022. gadam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir pieejami 166 miljoni eiro: piecu gadu laikā plānots atjaunot vismaz 1000 daudzdzīvokļu mājas. Līdz pat 50% no izmaksām par energoefektivitātes uzlabošanas darbiem var tikt segtas no ERAF līdzekļiem. Tomēr kopējais projektu apjoms nav ievērojams attiecībā pret daudzdzīvokļu māju skaitu Latvijā – to ir 20 000  -, kā intervijā Talsu Televīzijai apliecina ALTUM pārstāvis Ingus Salmiņš[5].

Renovācijas mērķis lielākajā daļā ēku nav tikai enerģijas patēriņa ierobežošana, lai gan tas ir galvenais ekonomiskais motīvs.  Ēku tehniskais stāvoklis un apsaimniekošana ir jāmaina, lai uzlabotu 20.gadsimta arhitektūras un komunālo pakalpojumu standartus mūsdienu dzīvojamās vides kvalitātē. Tā kā publiskā finansējuma pieejamība ir ierobežota, arvien aktuālāka ir privātā kapitāla piesaiste un energoefektivitātes pakalpojumu attīstība ilgtermiņā.

Daudzdzīvokļu māju renovācija Latvijā atšķiras dažādu administratīvo teritoriju un pilsētu vidū. Ar ES struktūrfondu atbalstu finansēto projektu uzsākšanā svarīgākie ir vietēji faktori un iesaistīto pušu sadarbība. Energoefektivitātes programmas pārvalda valsts institūcijas, tāpēc pašvaldību loma ir individuāla. Centrālākās un lielākās apdzīvotās vietas ne vienmēr ir “pionieres” daudzdzīvokļu ēku renovācijas jomā. Tāpēc Mundigciems Talsu novadā ir “nosiltinātāks” par Imantu Rīgā.

Visu Mundigciema daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu virzītājs ir bijis apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Adax-2”. Trīs pirmās mājas renovētas, izmantojot iepriekšējā programmā pieejamo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrēto ES līdzfinansējumu. Viena no mājām renovēta arī bez publiskā līdzfinansējuma ar 100% kredītiestāžu aizdevumu dzīvokļa īpašniekiem. Taču pēdējais projekts  ALTUM DME programmā ir visapjomīgākais – ēkā atrodas 45 dzīvokļi un renovācijas kopējās izmaksas ir 294 000 eiro.

Galvenie argumenti par labu projektu uzsākšanai tika rasti energoaudita rezultātu izvērtēšanā – tā telefonsarunā skaidro SIA “Adax-2” speciāliste Linda Mastjaņica. Izstrādāts finansēšanas plāns, pēc kura ikmēneša izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un apsaimniekošanu paliek nemainīgi vai samazinās, ietverot arī kredīta maksājumus par bankas aizdevumu. Tā kā SIA “Adax-2” nodarbojas arī ar siltumenerģijas ražošanu, projektā iekļauta arī autonomās apkures sistēmas izveide atsevišķām daudzdzīvokļu mājām. Mundigciema “Saullēktos” ierīkots granulu katls, kas ievērojami samazina gan siltumapgādes, gan karstā ūdens patērētās enerģijas izmaksas: kopējais ēkas enerģijas ietaupījums par apkuri, apgaismojumu un karsto ūdeni ir 55%.

Par Mungidciema pirmās mājas “Saulītes” atjaunošanu tās dzīvokļu īpašnieki vienojās jau 2010.gadā.   Pēc projekta pabeigšanas tā iznākumu un ieguvumus novērtēja kaimiņi; rēķinu atšķirība bija iemesls rosināt nākamos.   Veidojās pozitīvs “pagalma efekts”.

“Tagad ir kārta rīkoties pašvaldībai un ap māju ierīkot parku, celiņus, soliņus un apstādījumus,” pēc Mundigciema “Saullēktu” atklāšanas intervijā Latvijas Avīzei nākotnes nodomus pauž Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna[6].

[Foto: Talsu televīzija https://www.youtube.com/watch?v=6vShQa5WwAM un Talsu Vēstis http://www.talsuvestis.lv/lv/zinas/mundigciems-pirmais-nosiltinatais-ciems-latvija/ ]

[1] https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17149-mundigciems-pirmais-pilniba-nosiltinatais-ciems-latvija-ekas-energijas-kopejais-ietaupijums-ir-55

[2] http://www.la.lv/vissiltakais-ir-mundigciems/

[3] http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/mundigciems-latvija-pirmais-ciems-kur-nosiltinatas-visas-daudzdzivoklu-majas.a258203/

[4] https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/par-programmu/

[5] https://www.youtube.com/watch?v=6vShQa5WwAM

[6] http://www.la.lv/vissiltakais-ir-mundigciems/