Skip to content

13.07.2018.

Veicinot pāreju uz ilgtspējīgu, drošu un godīgu enerģētikas sektoru Latvijā, biedrība “Zaļā brīvība” ir uzsākusi diskusiju sēriju ar enerģētikas politikā iesaistītajiem vadošo partiju pārstāvjiem.  Pirmā tikšanās notika 12.jūlijā ar Eiropas Parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu, kurš no partiju apvienības “Jaunā Vienotība” ir izvirzīts Latvijas premjera amatam un šobrīd ir ietekmīgs Eiropas parlamenta pārstāvis sarunās ar citām dalībvalstīm par Eiropas enerģētikas nākotni. Tikšanās mērķis bija pārrunāt virkni jautājumu Latvijas un Eiropas enerģētikas ilgtspējas attīstībā, kā arī izzināt premjera kandidāta viedokli un redzējumu par enerģētikas sektora attīstību Latvijā.

Biedrība “Zaļā brīvība”, sadarbībā ar starptautisko organizāciju tīklu CEE Bankwatch Network, no 2017.gada Latvijā izveidojusi plašu darba grupu, kurā ir iesaistījušies enerģētikas eksperti, profesionāļi, uzņēmēji un asociācijas, lai apzinātu galvenās problēmas un iespējas nozares attīstībai. Darba grupā tiek plānots, kā veicināt un nodrošināt ilgtspējīgas enerģētikas attīstību Latvijā, lai tīra un godīga enerģija būtu pieejama visiem.

Lai izprastu kāda ietekme uz enerģētikas sektoru ir Eiropas Savienības likumdošanai un veicinātu gudrāku tās piemērošanu Latvijas situācijai, kā arī lai izzinātu Latvijas ietekmīgākā Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa redzējumu par enerģētikas sektora attīstību Latvijā, 12.jūlijā tika rīkota ekspertu diskusija.

Krišjānis Kariņš sarunā uzsvēra, ka Latvijas interesēs ir atbrīvoties no fosilajiem energoavotiem, tā mazinot Krievijas ietekmi, tādēļ Latvijai ir jāvirzās oglekļa mazietilpīgas ekonomikas virzienā. Krišjāņa Kariņa ieskatā, valstiskā līmenī būtisks ir atbalsts tehnoloģiju attīstībai un inovācijām, kā arī ir svarīgi palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru elektroenerģijas ražošanā.

“Valstij ir jārod mehānismi kā nodrošināt vienlīdzīgas konkurences apstākļus atjaunīgo energoresursu attīstībai enerģētikas tirgū, kur gadiem dominējusi un atbalstīta gāze, vienlaikus izslēdzot iespēju rasties tādām manipulatīvām shēmām, kā OIK”,  kā vienu no stratēģiskajiem uzdevumiem uzsvēra K.Kariņš.

Krišjānis Kariņš vairākkārt uzsvēra, ka attīstot atjaunīgos energoresursus un radot inovatīvas zaļās tehnoloģijas ar augstu pievienoto vērtību, mēs varam pārtraukt ekonomisko un politisko atkarību no Krievijas dabas gāzes. Latvijas “zaļums” bieži vien ir neadekvāti piesaukts, jo līdz šim tas ir iegūts bez īpaši mērķtiecīgas rīcības un savā ziņā tādēļ, ka Latvija tomēr ir salīdzinoši nabadzīga valsts. Eiropas piemēri –  Dānija, Vācija un citi –  rāda, ka valsts var būt ilgtspējīga, zaļa un vienlaikus ekonomiski stabila, droša un attīstīta. Sarunā tika pārrunāti dažādi jautājumi par enerģētikas tirgu, energoefektivitātes uzlabošanas iespējām, principa “piesārņotājs maksā” ieviešanas iespēju, oglekļa cenas attīstību, kā arī decentralizētās enerģijas ražošanas iespējām Latvijā.

Latvijai ir jāizvirza mērķis būt par oglekļa neitrālu valsti un uz to jāvirzās, jo mērķa izvirzīšana un apņemšanās jau ir daļa panākumu, Kariņa kungs ir gatavs Latviju uz šī mērķa sasniegšanu vadīt.

Biedrība “Zaļā brīvība” turpinās diskusijas ar vadošo politisko partiju pārstāvjiem un sadarbībā ar ekspertu grupu turpinās virzību ilgtspējīgas enerģētikas attīstības virzienā.

No ekspertu darba grupas sarunā piedalījās:

  • Selīna Vancāne, CEE Bankwatch network, Zaļā brīvība
  • Lilija Apine, CEE Bankwatch network, Zaļā brīvība
  • Edgars Vīgants, Ludzas bioenerģija, u.c.
  • Agris Kamenders, SIA Ekodoma direktors
  • Kaspars Osis, Resursu kontroles grupa, LTRK
  • Ojārs Balcers, EKOenerģijas sertifikāta pārstāvis
  • Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu Pārvaldītāju un Apsaimniekotāju asociācijas vadītājs
  • Jānis Irbe, Latvijas atjaunojamo energoresursu federācijas valdes priekšsēdētājs

Vairāk informācijas:

Selīna Vancāne

CEE Bankwatch Network pārstāvniecības Latvijā vadītāja

Biedrības “Zaļā brīvība” enerģētikas un klimata eksperte

selina.vancane (@) bankwatch.org