Skip to content

Decembrī Eiropas Komisija nāks klajā ar jaunu politikas piedāvājumu Zaļajam kursam. Viceprezidents Franss Timmermans uzsver, ka Eiropas Zaļajā kursā pilsētvides un ēku renovācijai būs galvenā loma. Eiropā ap 40% no enerģijas patērē tieši ēku sektors. Tas ir plašs darba lauks energoefektivitātes pasākumiem, kas var palīdzēt samazināt  siltumnīcefekta gāzu emisijas. Blakus klimata aizsardzības mērķiem tikpat svarīgs ir jautājums, kā izveidot “jaunu” klimatnoturīgu pilsētu, kurā ir augstāka dzīvojamās vides kvalitāte un novērsta sociālā nevienlīdzība.

Finanšu institūcija “Altum” ziņo, ka interese par dzīvojamo māju atjaunošanu pieaug, un šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā ir jau rezervēti 95 % no pieejamā grantu apjoma.

Autors: Ekonomikas ministrija

 

Grīvas masīvs ir daudzstāvu dzīvojamo māju grupa Rīgā, Iļģuciemā.  Rīgas pašvaldībā, salīdzinot ar mazākām pilsētām kā Valmiera vai Liepāja, dzīvojamo māju renovācija pēdējā desmitgadē notikusi lēnāk. Arī šajā Iļguciema padomju laikā tapušo ēku pudurī neviena vēl nav atjaunota.

Autors: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Autors: Krista Pētersone

Ar LTV raidījuma “Ielas Garumā” palīdzību ielūkojoties Grīvas ielas attīstības vēsturē un konsultējoties ar Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja ekspertiem, Zaļā brīvība uzsāk jaunu projekta iniciatīvu –
“Grīvas masīvs: vieta klimatneitrālai un klimatnorīgai pilsētai”.

Ieceres mērķis ir Grīvas masīvu izmantot kā paraugteritoriju, kurā noskaidrot, kā Eiropas Savienības, nacionālās un pilsētu klimata un enerģētikas politikas izpaužas konkrētas vietas kontekstā.

Citiem vārdiem, “Zaļā brīvība”  vēlas izpētīt, kāds Eiropas “Zaļais kurss” vispiemērotākais būtu Grīvas masīvam.

Tēmas:

  • Ēku siltuma zudumu noteikšana
  • Siltumapgādes un aukstumapgādes dekarbonizācija
  • Standarta projekta izmaksu un finansējuma aplēses
  • Konsultācijas ar dzīvokļu īpašniekiem un iemītniekiem
  • Pilsētas mikroklimata izpēte
  • Apstādījumu un ārtelpas elementu plānojums klimata pārmaiņu pielāgošanās kontekstā
  • Enerģētiskās nabadzības problēmu apzināšana
  • Atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējas
  • Kopienu veidošanās un kooperatīvu pārvaldība
  • Mazoglekļa mobilitātes iespējas

 

Vairāk informācijas:

Krista Pētersone
+371 29416535
krista.petersone@bankwatch.org