Skip to content

Lai sekmētu pāreju uz tīru un godīgu enerģiju Latvijā un attīstītu ilgtermiņa sadarbību starp dažādām enerģētikas mērķgrupām, “Zaļā brīvība” sadarbībā ar CEE Bankwatch Network 3. novembrī rīkoja pirmo ekspertu diskusiju, kurā identificēja kopīgās problēmjomas un definēja iespējamos risinājumus, kā arī plānoja turpmākos sadarbības virzienus un soļus. Plānots, ka šāda ekspertu sadarbības platforma turpmāk darbosies pastāvīgi un nodrošinās ilgtermiņa pieredzes un ekspertīzes apmaiņu, lai kopīgi pārstāvētu nozares intereses un sasniegtu mērķus.

Pasākumā piedalījās enerģētikas nozares eksperti, uzņēmēji, nozares NVO un Pašvaldību savienības pārstāvji, kas ļauj uz enerģētikas sektoru paskatīties gan no sabiedrības, gan no ekspertu un nozares profesionāļu viedokļa. Galvenās tēmas, kas diskusijā tika aplūkotas ir energoefektivitāte ēku sektorā un pašvaldības līmenī, atjaunīgo energoresursu ilgtspējīga izmantošana, ilgtspējīgas politikas veidošana un ieviešana ES un Latvijas līmenī, patērētāju izglītošana un efektīva finanšu mehānismu plānošana un  ieviešana.

“Enerģijas sektora pārveide un pāreja uz tīru un pieejamu enerģiju nav iespējama bez dažādu mērķgrupu sadarbības; šodienas diskusijā paustais un secinātais arī to pierāda. Lai arī Eiropā cenšas ieviest enerģijas politikas mērķus un energoefektivitāte un taupība ir viena no prioritātēm, diemžēl postpadomju valstīs ir vērojama tendence enerģijas patēriņu samazināt, samazinot ražošanas un lauksaimniecības intensitāti, nevis aizstājot vecos enerģijas resursus ar jauniem vai mērķtiecīgi investējot un attīstot jaunās tehnoloģijas,” stāsta Selīna Vancāne, ekspertu diskusijas moderatore, biedrības “Zaļā brīvība” un starptautiskā sadarbības tīkla Bankwatch publisko finanšu un enerģijas eksperte, “Dzīvojot mūsdienu patēriņa sabiedrībā, ir būtiski veicināt sabiedrības paradumu maiņu un apzināties, ka, izmantojot resursus efektīvāk un atbildīgāk, mēs varam dzīvot labāk. Latvijas gadījumā nepieciešama dažādu mērķgrupu sadarbība un domapmaiņa, tādēļ man ir liels prieks par nozarē aktīvajiem un uz sadarbību vērstiem ekspertiem, ar kuriem kopā izdevās noformulēt galvenās sadarbības sfēras un vienoties par konkrētiem darāmajiem darbiem”.