Skip to content

Biedrība “Zaļā Brīvība” sadarbībā ar starptautisko organizāciju tīklu “CEE Bankwatch Network” ir izveidojusi 13.Saeimas vēlēšanu barometru Rītdienas politiķi nākotnes Latvijai: vai kļūsim par energoneatkarīgu valsti?”, ar kuru vēlamies palīdzēt sabiedrībai izprast Saeimas vēlēšanās kandidējošo partiju nostāju šajā gan tautsaimniecībai, gan vides sektoram būtiskajā nozarē – enerģētikā. Barometrs detalizēti apskatāms šeit.

Zaļās brīvības mērķis jau 25 gadus ir veicināt aktīvu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādes, pieņemšanas un ieviešanas procesos – tādēļ mēs gan informējam, izglītojam, kā arī pārstāvam sabiedrības intereses dažādos ar vidi, klimatu un enerģiju saistītos jautājumos. Šajā gadā īpaši pievēršam uzmanību mūsu – kā sabiedrības uzticības personai – atbildībai un lomai sabiedrības informēšanā, arī par gaidāmām Saeimas vēlēšanām. Mēs apzināmies, ka mūsdienās iegūt sabiedrības uzticību ir ļoti grūti, tādēļ jo īpaši augstu vērtējam to, ka mums uzticas.

Globālais enerģijas patēriņš palielinās, turklāt lielākā daļa tiek ražota, izmantojot fosilos enerģijas resursus, kas ir būtiska problēma ne tikai no vides kvalitātes un klimata pārmaiņu, bet arī no valsts drošības un ekonomiskās attīstības viedokļa. Lai arī esam neatkarīga valsts, katru dienu maksājam Krievijai par dabas gāzes resursiem, tādā veidā turpinot ekonomisko un politisko atkarību no kaimiņvalsts. Vai vajadzība pēc siltuma un enerģijas Latvijā ir pamatvajadzība un vai par to nodrošināšanu maksājam adekvātu summu? Kāda ir ilgtermiņa ietekme uz drošību, vidi un sabiedrību? Vai apzināmies, ka zaļākā enerģija ir tā, kuru nesaražojam un tādejādi nepatērējam? – šie ir atslēgas jautājumi, uz kuriem vēlējāmies rast atbildes, lai izprastu kandidējošo partiju viedokli un nostāju par enerģētikas attīstības virzieniem.

1.jautājums

Kaut arī partijas piedāvā vairākus konstruktīvus risinājumus, piemēram, dažas partijas min ierosinājumus OIK uzlabošanai un iezīmē virzienu, kā atjaunojamos energoresursus nolikt uz viena spēles laukuma ar fosilajiem resursiem, tomēr ne visas partijas ir norādījušas konkrētus mērķus un to sasniegšanas mehānismus. Turklāt vairākas partijas kā jaunieviešamus pasākumus norādīja tos, kas jau tiek ieviesti. Daži no ierosinājumiem pēc ekspertu domām ir pat kaitnieciski valstij, tai skaitā, visiem patērētājiem. 

2.jautājums

Visas aptaujātās partijas atzinušas, ka daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programma, uzlabojot to energoefektivitāti, ir atbalstāma un virzāma. Pozitīvi ir tas, ka dažas no partijām minējušas konkrētus atbalsta mehānismus un finansējuma avotus. Tomēr lielākā daļa topošo Saeimas deputātu kandidātu līdz galam neizprot tiesisko vidi daudzdzīvokļu namu uzturēšanas un atjaunošanas procesā.

BAROMETRA metode

Apzināmies, ka, lai barometru būtu ērti lasīt, visu partiju viedokli tajā nevar apvienot, tādēļ šajā barometrā piedalās 13.Saeimas vēlēšanu kandidātpartijas, kurām pēc 2018. gada augusta SKDS aptauju datiem partiju reitings ir augstāks par 2,5%:  Nacionālā apvienība, Jaunā Vienotība, Zaļo un zemnieku savienība, KPV LV, Attīstībai/Par!, Jaunā Konservatīvā partija, Latvijas reģionu apvienība un Saskaņa, kura vienīgā ignorēja šo barometru un nesniedza atbildi.

Mēs, izmantojot publiski pieejamos partiju kontaktus, uzdevām partijām divus nozarei svarīgus jautājumus: vienu par atjaunīgo energoresursu nākotni un otru par ēku energoefektivitāti. Lai sabiedrībai piedāvātā informācija būtu pēc iespējas daudzpusīgāka un objektīvāka, mēs ne tikai uzdevām jautājumus partijām, bet arī lūdzām katras partijas atbildes izvērtēt, mūsuprāt, jomā strādājošiem lietpratējiem, lai sniegtu īsu kopsavilkumu par atbildēm un katru novērtētu ar atzīmi no 0 līdz 10. No nozares ekspertu atzīmēm mēs izrēķinājām vidējo aritmētisko, kas tiek atspoguļots uz barometra līknes un tādā veidā dod iespēju salīdzināt partiju vērtējumus. Tomēr, lai katrs varētu pats izdarīt savus secinājumus, mēs arī piedāvājam iepazīties ar partiju atbildēm pilnā apjomā. Enerģētika ir tikai viena no svarīgām nozarēm, kas mūs skar un nevar kalpot kā vienīgā izvēle, lai noteiktu par kuru politisko spēku atdot savu balsi, mēs aicinām iepazīties ar partiju programmām, kandidātiem un noteikti piedalīties vēlēšanās!

Paldies partijām, kas piedalījās un sniedza atbildes uz jautājumiem, kā arī pateicamies par atsaucību nozares lietpratējiem daloties savās zināšanās un sniedzot vērtējumus! Partija Saskaņa neatbildēja un nesniedza atbildes –  diemžēl tas norāda uz nespēju sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. Zaļā brīvība novēl, lai partijām izdotas sasniegt iecerēto un, attīstot savstarpējo dialogu par šo tēmu, kopīgi noteikti izdosies atrast ilgtspējīgāko risinājumu enerģētikas sektora attīstībai!

Papildus barometram piedāvājam iepazīties ar nozari raksturojošām, īsām animācijas filmiņām:

Par energoneatkarību

Par ēku energoefektivitāti