Skip to content

Bioloģiskā daudzveidība kraujas malā: Kas kavē dabas daudzveidības finansēšanu Eiropas Savienībā?

CEE Bankwatch Network sadarbībā ar EuroNature Foundation ar European Environment Initiative (EURENI) atbalstu īsteno pilotprojektu ar mērķi labāk izprast būtiskākos šķēršļus un izaicinājumus optimālai bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un atjaunošanas pasākumu finansēšanai gan ES, gan Latvijas līmenī, kā arī sniegt priekšlikumus iespējamiem risinājumiem.

Pilotprojektā ir iesaistītas nevalstiskās organizācijas no četrām valstīm: Latvijas (biedrība “Zaļā brīvība”), Slovēnijas (DOPPS BirdLife Slovenia), Horvātijas (Friends of the Earth) un Bulgārijas (Zelena akcija), kā arī CEE Bankwatch Network un EuroNature biroji kā koordinējošās nevalstiskās organizācijas.

Projekta ietvaros mēs katrā valstī organizējām divas “apaļā galda” diskusijas. Pirmā diskusija Latvijā notika 2022. gada 31. maijā un tās mērķauditorija bija dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas, tajā skaitā biedrība “Zaļā brīvība”, Latvijas Dabas fonds, nodibinājums “Pasaules Dabas fonds”, Baltijas vides forums un Vides konsultatīvā padome. Savukārt otrā bija paredzēta iesaistītājām un potenciāli iesaistītajām valsts, finanšu un akadēmiskajām iestādēm un organizācijām un notika 4. novembrī.  Šajā seminārā piedalījās 19 dalībnieki no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (LVAF), Zemkopības ministrijas, ALTUM Zemes fonda, Daugavpils universitātes, Vidzemes augstskolas un pat VAS “Latvijas Loto”.

Abas diskusijas bija ļoti produktīvas, kā arī viedokļiem un jaunām idejām bagātas.

Gala ziņojums

Šobrīd kopā ar mūsu kolēģiem no CEE Bankwatch Network, EuroNature Foundation un pilotprojektā iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām no pārējām trīs valstīm ir tapis gala ziņojums par šķēršļiem un izaicinājumiem bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un atjaunošanas pasākumu finansēšanai.

Aicinām visus iepazīties ar gala ziņojumu (angļu valodā), kas pieejams šeit: https://bit.ly/Biodiversity-on-the-brink  

Gala ziņojums ietver sevī secinājumus, kas balstās uz “apaļo galdu” diskusijām visās četrās augstāk minētajās valstīs, tajā skaitā analizējot bioloģiskās daudzveidības finansējuma galvenos šķēršļus un priekšlikumus iespējamiem risinājumiem. Ziņojumā tika meklēti kopsaucēji problēmām visās valstīs un ES kopumā, kuru, jāatzīst, bija daudz.

ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2030. gadam paredzēta vieta gan ES publiskajam, gan privātajam finansējumam ar mērķi aizsargāt un atjaunot ekosistēmas un risināt samilzušo bioloģiskās daudzveidības krīzi.

Diemžēl mūsu gala ziņojums atklāj virkni šķēršļu, kas kavē efektīvu Eiropas fondu apguvi bioloģiskās daudzveidības finansēšanā, tostarp (bet ne tikai):

  • Trūkst izpratnes par nepieciešamību investēt bioloģiskajā daudzveidībā kā tādā;
  • Nepietiekama dažādu iesaistīto pušu sadarbība bioloģiskās daudzveidības finansējuma nodrošināšanā;
  • Bioloģiskā daudzveidība nav starp politiskajām prioritātēm;
  • Pārlieku lielā birokrātija apgrūtina finansējuma apgūšanu;
  • Ir pārlieku liela institucionālā centralizācija;
  • Esošo projektu monitorigs nav pietiekams;
  • Būtiski pietrūkst profesionālās kapacitātes gan NVO, gan valsts un pašvaldību iestādēs;
  • Lēmumu pieņemšanā nav iesaistīts pietiekami plašs ieinteresēto pušu loks.

Sīkāk par šiem un citiem šķēršļiem, kā arī par to, kā konkrēti varam tos risināt, lasiet mūsu gala ziņojumā, kur kuru iespējams lejupielādēt šeit: https://bit.ly/Biodiversity-on-the-brink

Liels paldies visiem, kas piedalījās un sniedza savu ieguldījumu apaļo galdu diskusijās par bioloģiskās daudzveidības finansējumu Latvijā un ES. Īpašs paldies Dabas aizsardzības pārvaldei un LIFE-IP LatViaNature projektam (LIFE19 IPE/LV/000010) par atbalstu diskusiju organizēšanā.

Paldies arī Pasaules Dabas Fonds, Latvijas Dabas fonds,  Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Baltijas Vides forums, Latvijas Vides konsultatīvās padomei un visiem pārējiem, kas piedalījās un atbalstīja.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *