Skip to content

Eiropas Komisija tirgus korekcijas mehānismu REPowerEU sāka īstenot 2022. gada maijā, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un pasaules enerģijas tirgus traucējumiem. Tam ir trīs mērķi: taupīt enerģiju, ražot tīru enerģiju un dažādot enerģijas piegādes. REPowerEU ir pagaidu mehānisms, un tā investīcijas ir plānots apgūt līdz 2026. gada beigām. Svarīgi ir atzīmēt arī to, ka uz nacionālajos plānos iekļautajiem REPowerEU pasākumiem attieksies princips “nenodarīt būtisku kaitējumu”. Tiek sagaidīts, ka REPowerEU palīdzēs cīnīties pret enerģētisko nabadzību, sniedzot atbalstu neaizsargātajām mājsaimniecībām, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem.

Vairāku pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji no astoņām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm ir pauduši bažas par sabiedrības līdzdalības procesu REPowerEU sagatavošanā. Organizācijas mudina Eiropas Komisiju nodrošināt labāku procesa pārredzamību un visu ieinteresēto personu aktīvāku iesaisti REPowerEU sagatavošanā, lai panāktu precīzi atspoguļotu to kopienu intereses un vajadzības, kam šis mehānisms kalpos.

Iespēju iesniegt komentārus tiesību aktu elektroniskajā portālā par ierosinātajām investīcijām bija plānots nodrošināt jau aprīļa beigās REPowerEU saskaņošanas un konsultāciju procedūras laikā, taču notika aizkavēšanās – sabiedrības pārstāvjiem iespēja izteikt ierosinājumus ir tikai kopš maija beigām. Biedrība “Zaļā brīvība” uzskata, ka īstenotais sabiedrības līdzdalības process ir drīzāk formāls, nevis pēc būtības iesaistošs, jo diemžēl, kā ierasts, sabiedrībai ir iespēja tikai reaģēt uz jau detaļās izstrādātu plānu, nevis līdzdarboties tapšanas procesā.

Lai gan ir saprotams, ka REPowerEU process ir ierobežots laika ziņā un ka līdzekļi ir jāizlieto pēc iespējas ātrāk, tā izstrāde nedrīkst notikt uz sabiedrības līdzdalības rēķina. Nav noliedzams – ir ļoti būtiski, ka līdzekļi enerģētiskās neatkarības atbalstam ir pieejami pēc iespējas drīzāk. Taču ne mazāk svarīgi ir tas, ka šie publiskie līdzekļi patiešām tiek izmantoti sabiedrības interesēs un pēc iespējas stratēģiskāk un izsvērtāk.

Biedrība “Zaļā brīvība” ir nosūtījusi vairākas vēstules ar ieteikumiem par iekļaujamajiem ieguldījumiem un veicamajiem pasākumiem, kā arī pagājušā gada augustā un septembrī tikusies ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem. Šobrīd ir zināms, ka šie ieteikumi nav ņemti vērā.

Vienlaikus jaunie investīciju plāni, kas ierosināti ietveršanai REPowerEU sadaļā, kas ir papildinājums esošajam Atveseļošanās un noturības plānam, ir lielākoties vērtējami kā pozitīvi un patiesi nepieciešami Latvijas enerģētiskās neatkarības un atjaunīgās enerģijas veicināšanai. Tomēr atsevišķi grozījumi esošajā plānā, kas veikti saistībā ar kopējā pieejamā finansējuma samazinājumu būvdarbu sadārdzinājuma dēļ, no vides aizstāvju puses ir radījuši iebildumus.

Sociālie partneri – tostarp Latvijas Pašvaldību savienība, Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija – arī ir iesnieguši savus ieteikumus ministrijām. Tie netika ņemti vērā REPowerEU ierobežoto finanšu resursu dēļ.

“Zaļā brīvība” šo gadu ir pasludinājusi par Vides interešu aizstāvības gadu, tāpēc visa gada garumā rīko pasākumu ciklu par sabiedrības līdzdalību. Aicinām sekot līdzi informācijai par nākamajiem pasākumiem, detalizētāka informācija ir pieejama šeit https://www.zalabriviba.lv/temati/vides-interesu-aizstaviba/

Plašāka informācija:

Partneru pozīcijas dokuments  https://www.ceeweb.org/publication.php?id=805

Lilijas Apines raksts par situāciju Latvijā https://bankwatch.org/blog/latvia-s-repowereu-chapters-progress-made-and-necessary-investments?fbclid=IwAR0STPXw8rv59Vx3MGbunnH6OMOeUTHb9tD3aquwXDzOBKuBWY5ZK_ZItJE

Eiropas Komisijas informācija par REPowerEU https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en

Eiropas Parlamenta informācija par REPowerEU https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2023/febru-ris-2023/repowereu-nacion-lajos-atvese-osanas-pl-nos-ietvers-ar-ener-tikas-pas-kumus.html

Raksts tapis ar Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI) finansēta projekta “Pretim klimatneitrālai ES: efektīvs ES fondu pielietojums” finansiālu atbalstu. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo biedrības “Zaļā brīvība” uzskatus un tie ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Klimata iniciatīvas viedokli.

Fotogrāfijas autors Pavlo Luchovski (pexels.com)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *