Trešdien, 19. maijā “Satori” grāmatnīcā Lāčplēša ielā 31 ciklā “Lielie jautājumi” Elizabete Pičukāne spriedīs par tēmu: “Vai sievietes ir līdzvērtīgas un kāpēc vispār tāds jautājums?”

Vai sievietes ir līdzvērtīgas? Vai vīrieši ir līdzvērtīgi? Vai sievietes un vīrieši ir līdzvērtīgi? Kāda ir līdzvērtības saikne ar tiesībām un iespējām? Dzimumu līdzvērtība ir iekļauta arī dzimumu līdztiesības definīcijā, kas tiek izmantota politikas dokumentos Latvijā. Kā tā tiek īstenota? Cik svarīgs ir dzimumu līdzvērtības jautājums Latvijas kontekstā?
Šos jautājumus apspriedīs lekcijā un diskusijā. Lekcijā izmantos Martas Nusbaumas teorētisko ietvaru un apskatīs vairākus problēmgadījumus pasaulē un Latvijā. Ieeja par viena lata lielu ziedojumu.