4. oktobrī atzīmēs Pasaules dzīvnieku dienu

Atzīmējot Pasaules dzīvnieku dienu, 4. oktobrī plkst. 18 biedrība “Dzīvnieku brīvība” klubā “Space Dog” rīko cilvēka un dzīvnieka attiecību tēmai veltītu pasākumu, kurā piedalīsies Latvijas un Somijas dzīvniektiesību organizāciju pārstāvji.


Ik gadu 4. oktobrī, atzīmējot Pasaules dzīvnieku dienu, daudzās valstīs notiek dažādas ar dzīvnieku aizsardzību saistītas aktivitātes. Šogad Pasaules dzīvnieku dienai veltīts pasākums notiks arī Rīgā. Dzīvnieku tiesību aizstāvības biedrība “Dzīvnieku brīvība” sadarbībā ar Vegan.lv ceturtdien, 4. oktobrī, sociālajā klubā “Space Dog” rīko izglītojošu pasākumu par cilvēku un pārējo dzīvnieku attiecībām un dzīvnieku aizsardzības aktualitātēm.

Pasākuma gaitā paredzēts vispārīgs ieskats dzīvnieku tiesību tēmā, Gerija Jurovska (ASV) video lekcija ar subtitriem latviešu valodā un diskusijas neformālā gaisotnē, cienājoties ar vegāniskiem gardumiem. Kā īpašie viesi pasākumā uzstāsies arī ilggadēji dzīvnieku tiesību aktīvisti no Somijas dzīvniektiesību organizācijas “Oikeutta Eläimille”.

“Dzīvnieku brīvība” ir jauna organizācija, kuras mērķis ir veicināt ētisku un cieņpilnu izturēšanos pret dzīvniekiem. Balstoties mūsdienu akadēmiskajās atziņās par dzīvnieku ētisko statusu, “Dzīvnieku brīvība” iestājas par būtisku izmaiņu ieviešanu tradicionālajā cilvēku un pārējo dzīvnieku attiecību modelī un aicina mazināt pret dzīvniekiem vērsto diskrimināciju un aizspriedumus gan indivīda, gan sabiedrības līmenī.

Pasaules dzīvnieku dienas pasākums notiks ceturtdien, 4. oktobrī, klubā “Space Dog”, Vecrīgā, Vecpilsētas ielā 19, sākums pulksten 18.00. Ieeja brīva.

Karte: http://goo.gl/maps/vom0G