Laikmetīgās mākslas centrs aicina apmeklēt Maksa Horkheimera un Teodora Adorno grāmatas „Apgaismības dialektika” tulkojuma prezentāciju un politologa Timotija Hola (Austrumlondonas Universitāte) lekciju „Apgaismības dialektika šodien”. Pēc lekcijas notiks paneļdiskusija ar grāmatas tulkotāja, politologa Ivara Ījaba (LU), filozofijas profesores Māras Rubenes (LU) un sociologa Normunda Kozlova (RSU) piedalīšanos. Pasākums notiks Blaumaņa ielā 16/18 grāmatnīcā-izstāžu projektā „is a book, is a shop, is a show” 14.  septembrī 18.30.

Teodora Adorno un Maksa Horkheimera grāmatas „Apgaismības dialektika” pirmizdevumu latviešu valodā izdevis Laikmetīgās mākslas centrs sērijā „Nozīmīgu mākslas teorijas un estētikas darbu tulkojumi”.

Par lekciju

„60 gadus pēc „Dialektik der Aufklarung” parādīšanās grāmatas ierosinātās debates ir tikpat lielā mērā neatrisinātas kā toreiz. Kā mēs attiecamies pret apgaismības ideju par autonomiju? Jeb citiem vārdiem kā mēs attiecamies pret mēģinājumu izprast mūsu dzīvi kā brīvu un pašnoteiktu? Vai šis projekts ir piedzīvojis savu galu? Vai esam iegājuši postmodernajā laikmetā, kurā apgaismības ideāli ir tikuši atmaskoti kā ilūzijas? Vai tomēr apgaismības projekts joprojām ir nepabeigts?

Adorno un Horkheimers uz šiem jautājumiem sniedza oriģinālas un ambivalentas atbildes, kas viņu pozīciju joprojām dara savdabīgu un unikālu.”

Lekcijā „Apgaismības dialektika šodien” Timotijs Hols apskatīs galvenos spekulatīvos apgalvojumus, kas ir šī darba pamatā: ka apgaismība pārvēršas mītā un mīts jau ir apgaismība, un ka augstā mākslas un populārā kultūra ir vienas medaļas divas puses.

Timotijs Hols aplūkos arī kritiku, ko šī grāmata saņēmusi: ka centrālā apgaismības dialektikas ideja reprezentē „performatīvu pretrunu” (Hābermass); ka šis darbs sistemātiski nenovērtē jaunu pretošanās formu rašanos un tādējādi nespēj nodrošināt pamatus politiskās subjektivitātes tapšanai (Markūze); ka viņu piedāvātā estētikas teorija ir elitāra, cieši saistīta ar augstā modernisma teoriju un praksi un tāpēc – neglābjami vecmodīga. Lekciju noslēgs izvērtējums par to, kas „Apgaismības dialektikā” joprojām ir dzīvotspējīgs, kas – miris.

Timotijs Hols ir vecākais lektors starptautiskajā politikā Austrumlondonas Universitātē. Viņš ir līdzautors „The Modern State: theories and ideologies” (Edinburgh University Press, 2007) un viens no redaktoriem „The Fundamental Dissonance of Existence: new essays on the social, political and aesthetic theory of Georg Lukacs” (Continuum Press, 2010). Patlaban viņš strādā pie grāmatas par T.V. Adorno politisko filozofiju.

Lekcija notiks angļu valodā.

Lūgums pieteikt savu dalību programmas vadītājai Andai Kļaviņai: 26880458 vai aklavina@yahoo.co.uk.

Lekcija „Apgaismības dialektika šodien” notiek Laikmetīgās mākslas centra Izglītības programmas Starpdisciplināro lekciju cikla ietvaros. LMC Starpdisciplināro lekciju cikls ir humanitāro un sociālo zinātņu profesionāļu lekciju programma ar mērķi aplūkot laikmetīgās mākslu mijiedarbē ar citām kultūras nozarēm un sociālpolitiskajiem procesiem, tādējādi ceļot laikmetīgās mākslas diskursa kvalitāti un popularitāti Latvijā. Lekcijas notiek reizi mēnesī un ietver lekciju un paneļdiskusiju.

LMC Izglītības programmu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.