DailyLit līdz 31. janvārim par velti piedāvā lasīt grāmatu “This Moment On Earth: Today’s Environmentalists and Their Vision for the Future”. Savukārt Questia’s lasītavā ir grāmatas dzīves uzlabošanai, tostarp “Urban Futures: Critical commentaries on shaping the city”. Scribd dabūjama jauna un bieza anarhisma vēstures grāmata Demanding the Impossible: A History of Anarchism.