Skip to content

Drēbes un tekstils

Drēbes ir nepieciešamas katram. Tās mūs pasargā no karstuma, aukstuma un lietus, ļauj novērtēt mūsu stilu un stāvokli sabiedrībā. Diemžēl krekls, kas ir jums mugurā, var būt daudz dārgāks, kā jums šķita: pieskaitiet visas ar tā ražošanu saistītās vides un sociālās izmaksas. Audzējot kokvilnu (vispopulārākais tekstilrūpniecības izejmateriāls), patērē milzum daudz videi un cilvēkiem kaitīgu ķīmikāliju: insekticīdus, herbicīdus, minerālmēslojumu, piemēram, DDT un metilparationu (abi ir iekļauti ANO bīstamo ķīmisko vielu sarakstā, to lietošana ES ir aizliegta).

Audumu krāsošanai izmantotās ķimikālijas var saturēt toksiskas vielas. Gludinot apģērbu, var izdalīties formaldehīda izgarojumi, kas ir kodīgi, indīgi, var izraisīt alerģiju un vēzi. Drēbes un audumi var saturēt arī smagos metālus, piemēram, kadmiju un hromu, ko izmanto audumu krāsošanā.

Lielāko daļu drēbju ražo nabadzīgajās trešās pasaules valstīs tā saucamajās sviedrētavās. Darba apstākļi šajās rūpnīcās neatbilst sanitārajiem un drošības standartiem, strādnieku atalgojums ir krietni zem iztikas minimuma un bieži vien viņi tiek pakļauti mutiskai, fiziskai un seksuālai vardarbībai. Cilvēki ir spiesti strādāt vairāk par 100 stundām nedēļā, un noteikti netiek atļauts organizēt arodbiedrības, kas varētu mēģināt uzlabot situāciju.

Padomi

  • Iegādājies drēbes, kuras var mazgāt ar ūdeni. Drēbes labāk nenest uz ķīmisko tīrītavu, jo pēc tam tās izdalīs kaitīgas vielas.
  • Izvēlies drēbes, kas ražotas no dabīgajām izejvielām un izmantojot dabīgās krāsvielas.
  • Izvēlies drēbes un audumus, kas nesatur pret traipiem un uzliesmošanu izturīgas vielas.
  • Aizstāj sintētiskos paklājus pret koka, keramikas vai korķa grīdām un segumiem vai arī izvēlies paklājus, kas gatavoti no dabīgām vielām.

Saites

  • Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas materiāli par apģērbu: http://www.consumer-guide.lv/apgerbi/index.html