Skip to content

Projekts “Ceļā uz tekstila aprites sistēmu Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs”

Norises laiks: 2018.gada novembris – 2020.gada decembris

Projekta izmaksas: 12 830 EUR (Latvijā)

Finansētājs: Ziemeļvalstu ministru padome

Kontaktpersona: Dace Akule (dace.akule@zalabriviba.lv

Baltijas reģions ir viens no galvenajiem Ziemeļvalstu lietoto tekstilpreču gala mērķiem, un tam ir nozīmīga loma Ziemeļvalstu aprites ekonomikā. Uzlabotas zināšanas par tekstilmateriālu savākšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi Baltijas reģionā var palīdzēt nodrošināt, ka arī Ziemeļvalstu reģions veicina, nevis kavē aprites ekonomiku Baltijā. Tas arī veicinās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tekstilizstrādājumu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes saistību izpildi, tā kā no 2025.gada tas būs jānodrošina visās Eiropas Savienības valstīs. 

Šī projekta mērķis ir uzlabot zināšanas par tekstilizstrādājumu atkritumu rašanos,  iespējām tos novērst un samazināt to apjomu Baltijas jūras reģionā. Tāpat projekts cer stiprināt iesaistīto pušu spējas palielināt tekstilizstrādājumu savākšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi, kā arī izstrādāt efektīvus politikas pasākumus virzībai uz tekstilpreču aprites ekonomiku.

Projekta centrā ir zināšanu pārnese no Ziemeļvalstu labajām praksēm, tehnoloģiju inovācijām un citiem risinājumiem tekstilmateriālu savākšanas, šķirošanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes jomās, kas ir ļoti vērtīgi Baltijas reģionam. Tas veicinās vienotu izpratni par situāciju ar pēc-patēriņa tekstila produktiem Baltijas valstīs, kā arī radīs platformu Ziemeļvalstu un Baltijas ieinteresētajām pusēm, lai tiktos un palīdzētu veicināt sadarbību saistībā ar tekstilpreču aprites ekonomiku Ziemeļvalstu-Baltijas reģionā.

Konkrēti, projektā tiks:

 1. Veikts pētījums par tekstila plūsmām un praksēm Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 
 2. Organizēti pasākumi ieinteresētajām pusēm, kas ir iesaistītas apģērbu pārdošanā, savākšanā, otrreizējā izmantošanā un pārstrādē, lai dalītos pieredzē, apspriestu nozares attīstības iespējas un pāreju uz aprites ekonomiku Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. 
 3. Izstrādāti ieteikumi rīcībpolitikas risinājumiem, lai veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku tekstila industrijā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.

Projekta rezultāti:

 1. Konference “Used textiles: waste or value” Tallinā, 2018.gada 12.decembrī,
 2. Diskusija “Lietoti apģērbi: atkritums vai vērtīga izejviela?” sarunu festivālā LAMPA, Cēsīs, 2019.gada 29.jūnijā,
 3. Konference “Policy measures for textile circularity” Rīgā, 2019.gada 9.septembrī,
 4. Konference “Nordic-Baltic cooperation for textile circularity” Viļņā, 2020.gada 28.-29.janvārī,
 5. Ziņojums “Post-consumer textile circularity in the Baltic countries: current status and recommendations for the future”, 2020.gada septembrī. 

Daļa mediju atspoguļojuma Latvijā:

  1. Jaunas drēbes – atkritumos? Kā Latvijai nenoslīkt nenovalkāto apģērbu kalnos?”, Delfi, 2018.gada 19.oktobris, 
  2. Smokam zem drēbju kalniem”, Latvijas Avīze, 2018.gada 2.decembris,
  3. Akule: tekstila atkritumi Latvijā netiek pārstrādāti pietiekamā apjomā”, TV24 Rīga, 2019.gada 16.jūlijs,
  4. Eksperte: tikai 1% no modes industrijas saražotajiem apģērbiem pārtop par jaunu apģērbu”, Latvijas Radio, 2019.gada 4.novembris,
  5. Ko darīsim ar nolietotu apģērbu kalniem? Problēma, risinājumi un kas par to maksās”, Latvijas Radio, 2019.gada 19.novembris,
  6. Kāpēc jāšķiro apģērbs?”, Latvijas Televīzija, 2020.gada 5.janvāris, 
  7. Mēs vienkārši nobeigsimies savos sū**s!”, TVNet, 2020.gada 15.janvāris, 
  8. Nākotnes formula: Ilgtspējīga mode”, Eiropas Hitu Radio, 2020.gada 23.jūlijs, 
  9. Mode – ātrā un ilgtspējīgā”, Latvijas Radio klasika, 2020.gada 17.februāris, 
  10. Dabnīca 2020: Atkritumu (tekstila) šķirošana”, Radio SWH, 2020.gada 12.augusts,
  11. Eksperte: arī mēs atbildam par tekstila industrijas radīto vides piesārņojumu Āzijā”, Vides fakti, 2020.gada 26.septembris,
 1. Arī tekstils ir bīstams videi: 5 jautājumi ilgstpējīgas modes ekspertei Dacei Akulei”, Diena, 2020.gada 8.novembris.

Projekta vadošā organizācija ir Stokholmas vides institūts Tallinā (Stockholm Environment Institute in Tallinn), partneri – sociālais uzņēmums “Textale” Lietuvā, konsultāciju uzņēmums “PlanMiljo” Dānijā.