Skip to content

Godīgie augļi

Karte ir tapusi projekta “Izvēlos godīgus augļus” ietvaros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu ir atbildīga tikai un vienīgi biedrība “Zaļā brīvība”, un to nekādos apstākļos nevar uzskatīt par Eiropas Savienības oficiālo nostāju atspoguļojošu. “Izvēlos godīgus augļus!” projekts apvieno nevalstiskās organizācijas Eiropā, kas strādā kopā ar mazajiem tropisko augļu ražotājiem un plantāciju strādnieku arodbiedrībām Āfrikā, Latīņamerikā un Karību jūras valstīs, lai uzlabotu dzīves un darba apstākļus simtiem tūkstošu cilvēku, kuri audzē, novāc un iepako tropiskos augļus, ko mēs pērkam veikalos. Uzzini vairāk: 
http://makefruitfair.org/lv/