Skip to content

 

Ar cieņu par pārtiku

Ar Cieņu Par Pārtiku

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par likumsakarībām starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu, kā arī pilnveidot sabiedrības prasmes pārtikas atkritumu samazināšanai privātā patēriņā un mājsaimniecībās.

Pārtikas ražošanai tiek patērēts daudz dabas resursu, tāpēc izšķērdīgs pārtikas patēriņš atstāj lielu ietekmi uz dabu un cilvēkiem visā pasaulē. Šajā projektā uzsveram, ka vienkāršākais veids, kā samazināt izmesto pārtikas atkritumu apjomu, ir izvairīties no pārtikas atkritumu saražošanas. Tāpēc mums kā patērētājiem ir liela ietekme, ja pārtikas produktus iepērkam ar mēru, atbildīgi izmantojam un pareizi uzglabājam.

Projektu “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā” (СSO-LA/2017/388-342) īstenojam kopā ar sešām partnerorgnizācijām: Lietuvas Patērētāju institūtu, Igaunijas kooperatīvo mājokļu biedrību asociāciju apvienību, InfoCons patērētāju asociāciju no Rumānijas, Bulgārijas aktīvo patērētāju nacionālā asociācijuPatērētāju izglītības un informēšanas centru no Horvātijas un Bangladešas patērētāju asociāciju.

Projekta mērķa grupas ir jaunieši, mājsaimnieki un ilgtspējīga patēriņa jautājumos ieinteresētie pilsoniskās sabiedrības aktīvisti. Ceram pievērst arī uzņēmēju un likumdevēju uzmanību, un paātrināt ar ilgtspējīgu patēriņu un globālo izglītību saistītos likumdošanas procesus Latvijā.  

Projekts ilgst no 2017. gada līdz 2020. gadam un tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas programmas (Development Education and Awareness Raising – DEAR) atbalstu. DEAR ir EK programma, kas veicina Eiropas sabiedrības izpratni, spējas un kritisko līdzdalību attīstības un ar to saistītu jautājumu risināšanā. DEAR programmas projekti sniedz Eiropas sabiedrībai iespēju savā ikdienas dzīvē dot pozitīvu ieguldījumu pasaules attīstībā. Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas līdzfinansējumu 2018. un 2019. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Projekts tiešā veidā ir saistīts ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, īpaši ar: 

 1. mērķi “Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību”, 
 2. mērķi “Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus”,

13.mērķi “Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi”.  

Projekta iedvesmas avoti ir arī cirkulārā jeb aprites ekonomika, sociālā un solidaritātes ekonomika, zero waste jeb bezatkritumu pieeja un globālo partnerību labās prakses piemēri.  

Jautā, ierosini, piedalies:

Sociālajos medijos izmantotie projekta tēmturi

#ArCieņuParPārtiku #DomāPlašiĒdGudri #PārtikaNavAtkritumi

Jaunumi

Materiāli

Publikācijas

Materiāli tālākizglītotājiem

Materiāli kampaņas ieviešanai

Infografikas

Video animācijas

Video padomi

Interaktīvi testi

Tiešsaistes spēle

Spēle “Ikdienas varonis” ir interaktīvs tiešsaistes rīks, kas ļauj ieskatīties pārtikas atkritumu mazināšanas pasaulē un iztēloties, ka katrs savā ikdienā esam varonis, kas veic dažādas patērētājam pazīstamas ‘misijas’ mazinot pārtikas atkritumus. Izvēlies latviešu valodu un sāc!
Spēlē pilnīgi par brīvu, bez aplikāciju pirkšanas un reklāmām! To arī vari lejupielādēt savā mobilajā telefonā.

Interaktīvas spēles un uzdevumi

Pasākumi

 • semināri darbavietās “Pārtika nav atkritumi”
 • tīklošanās semināri “Partnerība pārtikas atkritumu mazināšanai”
 • mācību simulācijas semināri “No tomāta līdz kečupam”
 • digitālo stāstu nodarbības “Pārtika nav atkritumi”
 • debates “Vai mēs varam samazināt pārtikas atkritumus?”
 • kulinārijas laboratorijas
  • “DiskoZupa”
  • “Gatavošana no pārtikas pārpalikumiem”
  • “Bezatkritumu gatavošana”
 • tālākizglītotāju mācību semināri
 • projektu konkurss sabiedrības izpratnes veicināšanai par pārtikas atkritumu mazināšanu mājsaimniecībās