Skip to content

Ilgtspējīga attīstība

Politika un ekonomika lielā mērā nosaka to, ko un kā mēs darām, un mūsdienās lielā mērā ir saistīta ar globalizācijas procesiem pasaulē.

Termins “globalizācija” tiek plaši izmantots, lai raksturotu plaša mēroga kardinālās izmaiņas sabiedrībā un ekonomiskajā attīstībā. To izmanto dažādos aspektos un ar dažādām nozīmēm. Šaurākā nozīmē to lieto, lai apzīmētu ekonomisko aktivitāšu ģeogrāfiskās izplatības palielināšanos. Citreiz terminu “globalizācija” izmanto vairāk institucionālā izpratnē, aprakstot kapitālisma izplatību visā pasaulē. Visbeidzot dažkārt to lieto kā liberalizācijas un lielākas ekonomiskās atvērtības sinonīmu. Visas šīs izpratnes nav pretrunā viena ar otru, tomēr tās neraksturo tās milzīgās izmaiņas, kas notiek pasaulē.

Lasiet vairāk:

2008. gads: neoliberālās globalizācijas nāve

Dzīve pēc kapitālisma: sapnis vai murgs?

Ekofilosofijas saites