Skip to content

Hanko palielina saules enerģijas ražošanu Somijā   

Energokopienu skaits Baltijas jūras reģionā un visā Eiropā pieaug. Arī projekts #StartSun turpmākajos divos gados piepulcēs šim skaitam vairākas kopienas Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā. Kamēr šīs kopienas veidojas, dalīsimies ar iedvesmojošiem piemēriem enerģijas ražošanas decentralizācijā, kā arī parādīsim līdzīgus kopienu veidus tiem, kādi top #StartSunProject ietvaros.  

Hanko atrodas Somijas dienvidrietumu daļā, un vasarā daudzus tūristus turp atvilina ainaviskās pludmales. Pilsētas mērķis ir palielināt saules enerģijas ražošanu, dubultojot pašreizējo jaudu. Patlaban uz dažādu pašvaldības ēku jumtiem, piemēram, bērnudārziem, skolām un pilsētas domes, kopumā ir uzstādītas 12 saules elektrostacijas, kuru kopējā jauda ir aptuveni 700 kilovati. 

Hanko ir viena no aktīvajām energokopienām Somijā. Lai gan precīzs kopienu skaits valstī nav zināms, centralizētas elektroenerģijas tirgus datu platformas Datahub informācija liecina, ka vairāk nekā 80 kopienas izmanto kompensācijas aprēķināšanas sistēmu. Turklāt Somijā ir daudz dzīvojamo māju uzņēmumu ar vienu kopīgu skaitītāju, kurus arīdzam var uzskatīt par energokopienām. Līdz ar to tiek lēsts, ka Somijā varētu būt ap 100 energokopienu.  

Patlaban Somijā juridiski atzīti ir trīs energokopienu veidi, no kuriem praksē darbojas divi – viena vai vairāku īpašumu energokopiena. Trešajam veidam – izkliedētajām energokopienām – joprojām tiek pārskatīts un izstrādāts piemērots tiesiskais regulējums. 

Kā visiem būt ieguvējiem 

Meklējot piemērotāko finansēšanas modeli saules elektrostaciju finansēšanai, Hanko pašvaldība izmantoja elektroenerģijas pirkuma līgumu (angliski  Power Purchase Agreements, PPA). Šādu atjaunīgās enerģijas iegādi arvien vairāk izmanto uzņēmumi un pašvaldības, un tā ir pārbaudīta iespēja oglekļa emisiju samazināšanai pārejā uz atjaunīgajiem elektroenerģijas avotiem. Ierastā prakse ir tāda, ka lielāks elektroenerģijas lietotājs vai mazāku lietotāju grupa vienojas pirkt noteiktu elektroenerģijas daudzumu no ražotāja par fiksētu cenu 10 līdz 20 gadu garumā.  

Hanko pilsētas gadījumā saules paneļus nodrošina vairāki uzņēmumi – “GreenEnergy Finland”, “Forus Capital” un “Valoe”, ar kuriem ir noslēgts nomas līgums uz 12 gadiem un garantēta enerģijas iegāde par nedaudz zemāku cenu nekā tirgū piedāvātā. Tiek lēsts, ka pilsētai tas dos apmēram 63 000 eiro ietaupījumu gadā. Pēc līguma beigām Hanko iegūs īpašumtiesības uz paneļiem, un tie turpinās ražot bezmaksas enerģiju vēl 30 gadus.  

Hinku pašvaldību tīkls zaļākai rītdienai  

Hanko pilsēta ir daļa no “Hinku” pašvaldību tīkla, kurā apvienojušies tie, kas līdz 2030. gadam plāno samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80% salīdzinājumā ar 2007. gada līmeni. Iesaistoties Hinku tīklā, pašvaldības saņem atbalstu specifisku klimata projektu plānošanā un emisiju aprēķināšanas pakalpojumu un rīku nodrošināšanā. Tīkla dalībnieki savstarpēji dalās pieredzē, saņem atbalstu projektu sagatavošanā, komunikācijā, izmanto tīklošanās iespējas un veicina partneruzņēmumu produktu un pakalpojumu atpazīstamību. 

  • Hinku tīkls tika izveidots 2008. gadā kā koalīcija klimata pārmaiņu mazināšanai. 
  • Tas apvieno pašvaldības, uzņēmumus, iedzīvotājus un ekspertus, lai kopīgi izstrādātu un ieviestu risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. 
  • Šo tīklu koordinē Somijas Vides institūts (SYKE). 
  • Pašlaik tīkls ietver gandrīz 100 pašvaldības un piecus Somijas reģionus. 
  • Emisijas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz Hinku aprēķinu noteikumiem, kas ietver arī emisiju kompensācijas mehānismus. 

Tiešsaistes piekļuve saules PV sistēmas veiktspējai  

Hanko pilsētas energokopienas dalībniekiem tiešsaistē ir pieejami visaptveroši dati par saules fotoelektrisko (PV) sistēmu veiktspēju. Pievienotajās saitēs redzama saules enerģijas iekārtu jauda uz dažādām ēkām visā pilsētā.   

Lai gan konkrētās struktūras un tiesiskais regulējums dažādās valstis var atšķirties, Hanko un citi turpmāk apskatītie energokopienu piemēri piedāvās risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem varētu saskarties energokopienu dibinātāji. Šie piemēri kopā ar praktiskiem ieteikumiem energokopienu veidošanā tiks apkopoti #StartSunProject veidotās vadlīnijās. 

Saules enerģija jūsu kopienai! 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *