Skip to content

Vēlies uzzināt, kā Latvija ir saistīta ar Ugandu? Kādas ir līdzīgās problēmas un risinājumi pie mums Latvijā? Ko mēs Latvijā varam mācīties no tā, kas notiek šajā valstī? Un kā Ugandā piedzīvotais ir saistīts ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem? Nāc piektdien, 21.aprīlī plkst. 17:00 uz vakara tēju biedrības Zaļā brīvība birojā Āgenskalnā, Lapu ielā 17 (2.stāvs). Pie mums viesosies Latvijas Radio un Latvijas TV žurnāliste Sandra Kropa un DELFI žurnāliste Anna Ūdre.  

Uzzināsim arī par to, kas būtu jāņem vērā žurnālistam, dodoties uz attīstības valstīm, un par to, kāpēc stāsti par attīstības valstīm ir nozīmīgi mums Latvijā.

Latvijas Radio un TV žurnālistes Sandras Kropas un viņas kolēģu sagatavotās reportāžas no Ugandas un diskusijas ar dažādu jomu viedokļu līderiem Latvijas Radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā”:

DELFI žurnālistes Annas Ūdres raksti par pieredzēto Ugandā:

Projekta aktivitātēm seko arī tīmekļa vietnē: http://media4development.blogspot.com/
Projekta tēmturis: #M4Dproject
Jautā, ierosini un piedalies: inga@zalabriviba.lv

Šis brauciens tika īstenots projekta Mediji Attīstībai (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt sabiedrības izpratnes pilnveidi par savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā līmenī.