Skip to content

2016-10-01_202757Sporta preces – apģērbs un inventārs – ir neatņemama sporta jomas sastāvdaļa. Sporta preču kvalitāte būtiski iespaido mūsu labizjūtu, iesaistoties sporta aktivitātēs un gūstot sportiskos sasniegumus. Taču, ko nozīmē sporta preču kvalitāte? Ilgtspējīgas attīstības konteksts paplašina izpratni par kvalitāti un liek izvērtēt sporta preču industriju globālā skatījumā, kā kvalitātes rādītājus izvirzot ne tikai personīgo labizjūtu un rezultativitāti, ne tikai sporta preču cenu – ekonomisko aspektu, bet arī šo preču ietekmi uz sociālo jomu un dabas vidi.

Ja esi jau vairākkārt aizdomājies par šiem jautājumiem, aicinām piedalīties pasākumā godīgās tirdzniecības diena „Kāda ir sporta preču patiesā cena?”, kas notiks 2016.gada 10.novembrī, plkst. 13:00 – 17:00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (Brīvības iela 333, 306.auditorija). Pasākumā varēsi noskaidrot, cik godīgas ir sporta preces, kāda ir sporta preču patiesā cena, kā sporta joma ir saistīta ar ilgtspējīgu attīstību, un cik daudz sporta jomā Latvijā ir pazīstama godīgā tirdzniecība. Šo pasākumu organizējam sadarbībā ar LSPA.

Pasākuma programma

13:00 – 14:00             Kā sporta jomā integrējas vietējais un globālais konteksts?

Dokumentālā filma par NIKE sporta preču ražošanu  

Interaktīvs uzdevums par globālajām sporta apģērba ražošanas un piegādes ķēdēm Noskaidro t-krekla patieso cenu  

Diskusijas par sportu un ilgtspējīgu attīstību

14:00 – 14:30              Godīgās tirdzniecības kafijas un tējas pauze

14:30 – 15:20              Dokumentālā filma par  futbola bumbu ražošanu Pakistānā

Diskusijas par sportu un godīgo tirdzniecību

Kas ir Fairtrade?

15:20 – 17:00              Fokusgrupas diskusija par sporta jomas saikni ar godīgās tirdzniecības iniciatīvu.

Fokusgrupas diskusijā piedalās pārstāvji no dažādām ieinteresētajām pusēm, kas darbojas sporta jomā: veicina ilgtspējīgas sporta zinātnes un prakses attīstību, strādā formālajā un neformālajā sporta izglītībā, veic sporta preču un inventāru iepirkumus, piedāvā ar sporta un veselības jomu saistītus pakalpojumus un tirgo sporta preces un inventāru, īsteno projektus un organizē aktivitātes sabiedrības informēšanai par godīgo tirdzniecību un aktualizē ilgtspējas jautājumus biznesa un publiskajā dienas kārtībā.

Pasākuma prezentāciju materiāli: par sporta preču industriju un par godīgo tirdzniecību.

Jautā, ierosini un piedalies: inga@zalabriviba.lv

Šis pasākums tiek organizēts Globālās izglītības nedēļas ietvaros, kas ir starptautiska akcija, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnes bagātināšanai par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

 Globālās izglītības nedēļa Latvijā šajā gadā notiek 1.-12.novembrī, tās norisi koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO LNK, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju (LAPSA), biedrību Zaļā brīvība” un citām sabiedriskajām organizācijām. Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – KO SĒSI, TO PĻAUSI! – norāda uz to, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Īpaši ceram, ka prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli, sasaistot globālos problēmjautājumus ar vietējo kopienu ikdienas dzīvi dos ieguldījumu mieram pasaulē.

M4Dlogo_RGB

eu_flagPasākums tiek īstenots projekta Mediji Attīstībai (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt sabiedrības izpratnes pilnveidi par savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā līmenī. Par materiāla saturu atbild Zaļā brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Vairāk informācijas – http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/mediji-attistibai/