Skip to content

No 2014. līdz 2016. gadam biedrība Zaļā brīvība, projekta “Fair Trade: Raising Awareness” ietvaros, Latvijas skolās organizēja vairākus mācību seminārus par godīgo tirdzniecību. Mācību mērķis bija skolēnus interesantā un pievilcīgā veidā iepazīstināt ar godīgās tirdzniecības tēmu, izmantojot skolēnu personisku iesaisti tēmā caur lomu spēlēm. Kopumā semināri tika īstenoti 21 skolā, aptverot 770 skolēnu visā Latvijā. Mācībās tika izmantotas projekta ietvaros sagatavotās prezentācijas, animācijas filmas un videospēle Godīgās tirdzniecības pēddzinis. Skolēniem bija jāveic praktiski uzdevumi, piemēram, jāpārbauda, kuri godīgās tirdzniecības produkti ir pieejami vietējā veikalā, un tika izdalīti arī projekta promocijas materiāli: auduma maisiņi un T-krekli ar godīgās tirdzniecības tematiku.

Semināros veiktās aptaujas rāda, ka 69 % skolēnu pirms tam nebija dzirdējuši par godīgo tirdzniecību. Pēc semināriem 76 % aptaujāto skolēnu savas zināšanas par godīgo tirdzniecību uzskatīja kā labas vai ļoti labas.

Bildes no skolu semināriem

Eglaines pamatskola
Eglaines pamatskola
Eglaines pamatskola
Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
Līvu pamatskola
Līvu pamatskola
Ulbrokas vidusskola
Ulbrokas vidusskola
Dzērves pamatskola
Dzērves pamatskola
Stacijas pamatskola
Stacijas pamatskola
Pumpuru vidusskola
Pumpuru vidusskola
Rugāju vidusskola
Dobeles Kristīgā vidusskola
Dobeles Kristīgā vidusskola
Rugāju vidusskola
Rugāju vidusskola
Dobeles Kristīgā vidusskola
Pelču speciālā internātskola
Pelču speciālā internātskola
Pelču speciālā internātskola
Selgales pamatskola
Ventspils Jaunrades nams
Šķaunes pamatskola
Šķaunes pamatskola
Šķaunes pamatskola
Stalbes vidusskola
Stalbes vidusskola
Stalbes vidusskola
Selgales pamatskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Garozas pamatskola
Garozas pamatskola
Baldones mūzikas skola
Annas Brigaderes pamatskola
Špoģu vidusskola
Špoģu vidusskola
Olaines vidusskola
Olaines vidusskola
Varakļānu vidusskola
Eglaines pamatskola

 

Mācību semināru PROGRAMA

9:50 – 10:00 Ierašanās
10:00 – 10:15 Iepazīšanās (spēle)
10:15 – 10:30 Ievads
Semināra mērķis un uzdevumi
Semināra norise
10:30 – 11:00 Globālais tīkls – spēle ar bumbu, kuras laikā dalībnieki pastāsta, kas viņus saista ar citām valstīm
11:00 – 11:45 Prezentācija – ievads godīgajā tirdzniecībā
11:45 – 12:00 Pārtraukums
12:00 – 12:30 Resursi pasaulē – spēle ar krēsliem, kas atspoguļo iedzīvotāju sadalījumu pa kontinentiem un resursu sadalījumu / diskusija
12:30 – 13:00 Prezentācija – godīgās tirdzniecības principi
13:00 – 13:30 Godīgās tirdzniecības pēddzinis – iepazīšanās ar video spēli
13:30 – 14:00 Noslēgums – saruna par to, ko katrs iemācījies

 

Īstenoto semināru saraksts:

Nr. Skola Datums Dalībnieku skaits
1 Baldone mūzikas skola 26.05.2014 22
2 Olaines 2. vidusskola 11.11.2014 17
3 Varakļāni vidusskola 08.12.2014 79
4 Špoģu vidusskola 15.12.2014 55
5 Teteles pamatskola 16.02.2015 54
6 Selgales pamatskola 16.02.2015 30
7 Annas Brigaderes pamatskola 23.02.2015 39
8 Garozas pamatskola 03.03.2015 15
9 Ozolnieku vidusskola 03.03.2015 23
10 Šķaunes pamatskola 09.03.2015 22
11 Stalbes vidusskola 13.04.2015 41
12 Pelču speciālā internātskola – attīstības centrs 07.10.2015 56
13 Dobeles Kristīgā vidusskola 13.10.2015 35
14 Rīgas Angļu ģimnāzija 10.11.2015 41
15 Rugāju vidusskola 30.11.2015 24
16 Eglaines pamatskola 30.11.2015 26
17 Pumpuru vidusskola 07.12.2015 34
18 Stacijas pamatskola 08.12.2015 36
19 Dzērves pamatskola 15.12.2015 30
20 Ulbrokas vidusskola 07.01.2016 63
21 Līvu pamatskola 15.01.2016 28

PS Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana” atbalstu, ko finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē Sabiedrības Integrācijas fonds.

Baner_LV_Latviesu SIF_logo_krasains_pamata_CMYK