Skip to content

Atsūti fotogrāfiju vai stāstu un brauc uz valsti no globālajiem Dienvidiem!

 

Par ko ir šis konkurss?

ANO Tūkstošgades attīstības mērķi ir globāla vienošanās par visaptverošu attīstību, nevis izrāvienu kādā konkrētā jomā. Tie ir iedibinājuši vērienīgu vispasaules sarunu un vienošanās iespēju tradīciju. Taču ir būtiski, lai izpratne par līdzsvarotu globālo attīstību izietu ārpus dokumentu kalniem un politiskajām debatēm, parādot, ka Tūkstošgades attīstības mērķi ir palīdzējuši īstiem, nevis izdomātiem cilvēkiem. Tie ir palīdzējuši pasaulei mainīties: nabadzība ir samazinājusies uz pusi, tāpat uz pusi ir izdevies samazināt to cilvēku skaitu, kam nav pieejams tīrs dzeramais ūdens, vairāk nekā trīs miljonu bērnu dzīvība ir izglābta no malārijas, 90% no nabadzīgāko valstu bērniem ir piekļuve pamatizglītībai, un ir palielinājusies meiteņu un zēnu dzimumlīdztiesība. Bet mums joprojām vēl daudz kas ir jāizdara. Pats svarīgākais ir, lai bagātinātos mūsu izpratne par pasauli kā par savām globālajām mājām, kas dos spēcīgu pamatu cerīgai nākotnei arī vietējā mērogā. Ceram, ka fotografēto un rakstīto stāstu konkurss ieinteresēs tevi dalīties ar savām fotogrāfijām un stāstiem, dodot iespēju mums visiem būt redzošākiem, atvērtākiem un līdzdarbīgākiem.

Konkursa mērķis ir dot konkursa dalībniekiem iespēju bagātināt sabiedrības izpratni par globālo attīstību un aktualizēt attīstības sadarbības jomu.

Kā piedalīties šajā konkursā?

Konkursam vari iesniegt līdz trijām fotogrāfijām un trim rakstītajiem stāstiem, kas nav vecāki par trim gadiem, ir nevis izdomāti, bet attēlo ikdienas dzīvi, un kas atbilst konkursa nolikumā aprakstītajām prasībām. Drīkst iesniegt arī jau iepriekš publicētus darbus.

Lai iesniegtu savus darbus:

  1. Rūpīgi izlasi Konkursa nolikumu
  2. Aizpildi Tiešsaistes reģistrācijas veidlapu un augšupielādē savus darbus.
Kad šis konkurss notiek?

Konkursa darbus vari iesniegt no 06.07.2015. līdz 09.09.2015

Kas var piedalīties?

Konkursā var piedalīties profesionāli vai neprofesionāli fotogrāfi un žurnālisti, kam ir vismaz 18 gadi, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, un nepārstāv organizāciju, kas rīko šo konkursu.

Kāda ir konkursa balva?

Konkursa balva ir brauciens uz kādu no zemu ienākumu valstīm, kas saņem oficiālo attīstības palīdzību (OAP).

Kā un kur notiks konkursa labāko darbu izstāde?

Žūrijas izvēlēto labāko darbu izstāde notiks šī gada rudenī un ziemā dažādās Latvijas pilsētās. Tajā būs iekļauti arī labākie konkursa darbi no citām projekta MEDIJI ATTĪSTĪBAI dalībvalstīm: Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas, Somijas un Lielbritānijas.

Fotografēto un rakstīto stāstu konkurss CIEŅPILNA DZĪVE VISIEM tiek īstenots projekta MEDIJI ATTĪSTĪBAI (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt sabiedrības izpratnes pilnveidi par savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā līmenī.

Latvijā šo konkursu organizē biedrība ZAĻĀ BRĪVĪBA, kas ir viena no projekta MEDIJI ATTĪSTĪBAI dalīborganizācijām.

Vairāk informācijas par projektu: http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/mediji-attistibai/

Projekta aktivitātēm seko arī tīmekļa vietnē: http://media4development.blogspot.com/

Sociālajos medijos izmantotais projekta tēmturis: #EYD2015 #M4Dproject

Jautā, ierosini un piedalies: inga@zalabriviba.lv