Skip to content

Biedrība “Zaļā brīvība” šajā rudenī no 24. līdz 26. oktobrim projekta “Sociālā un solidaritātes ekonomika” ietvaros organizē pieredzes stāstu turneju par solidaritātes ekonomiku.

Stāstu turnejas mērķis ir veicināt sabiedrības un ekspertu izpratni par sociālo un solidaritātes ekonomiku, uzklausot Malaizijas sociālās uzņēmējdarbības pieredzes stāstus un diskutējot par to, kā uz solidaritātes vērtībām balstīta saimnieciskā darbība sasaista personīgo labklājību ar kopienas attīstību, vides saglabāšanu, aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību gan vietējā mērogā, gan pasaulē kopumā.

Šī stāstu turneja varētu tevi ieinteresēt, ja esi vides vai attīstības organizācijas pārstāvis, sociālais uzņēmējs, ekonomikas jomas eksperts (pētnieks, pasniedzējs, students), kopienu attīstības speciālists, vietējās rīcības grupas pārstāvis, vai pilsoniskās sabiedrības aktīvists.

Stāstu turneju atklāsim 24. oktobrī Rīgā ar plašai publikai pieejamu pasākumu, kur sociālās uzņēmējdarbības ekspertes no Malaizijas – Žuņe Taņa (Jun-E -Tan) un Velīna Džefrija Džehoma (Welyne Jeffrey Jehom) dalīsies ar savu pieredzi, ar ko vari iepazīties šajā video: http://ejuz.lv/sust. Visos turnejas pasākumos nodrošināsim tulkojumu latviešu valodā.

Globālo dienvidu valstuJa sociālās un solidaritātes uzņēmējdarbības pieredzes stāsti un domu apmaiņa par sievietēm uzņēmējdarbībā, par alternatīviem (ar tradicionālo apģērbu darināšanu saistītajiem) iztikas avotiem kopienu attīstībā, par audumu dabisku krāsošanu un tradicionālo aušanu ir saistoši jūsu organizācijai vai domubiedru grupai un vēlaties savā organizācijā, kopienā, augstskolā, pašvaldībā no 24. līdz 26.oktobrim uzaicināt Malaizijas ekspertes, dodiet ziņu. Veidosim programmu kopā un solidaritātes ekonomikas pieredzes stāstu turnejā iekļausim arī viesošanos pie jums!

Pieteikšanās pieredzes stāstu turnejas pasākumiem līdz š.g. 20. septembrim uz epastu renate@zalabriviba.lv vai pa tālr. 29452874 (Renāte).

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Pieredzes stāstu turneja tiek īstenota projekta SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond (DCI-NSAED/2014/352-248) ietvaros. SSEDAS ir Eiropas Komisijas programmas EuropeAid finansēts projekts ar mērķi veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas un attīstības organizāciju tīklojumu kompetenču attīstību par sociālās un solidaritātes ekonomikas lomu globālajā cīņā par nabadzības samazināšanu un ilgtspējīga dzīvesveida nodrošināšanu 46 projekta dalīborganizāciju teritorijās. Par materiāla saturu atbild Zaļā brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

SUSY_Logo_TurquoiseClaim_WhiteBackgroundlogos_ssedas