Skip to content

Pašvaldības ir ekoloģiskās pārejas priekšplānā, un tām ir jāizvirza vērienīgi mērķi. Pilsoņu asamblejas var sniegt atbalstu šajā procesā. Pilsoņu asambleja ir deliberatīvs pārstāvības process, kurā pēc nejaušības principa atlasīti iedzīvotāji, kuri pēc saviem demogrāfiskajiem rādītājiem atbilst attiecīgās teritorijas (pašvaldības, valsts) sabiedrības mikromodelim, Viņi sanāk kopā, lai pētītu, apspriestu un sniegtu ieteikumus par sarežģītu vai strīdīgu jautājumu. Daudzas šādas asamblejas ir notikušas par jautājumiem, kas saistīti ar klimatu un bioloģisko daudzveidību. Daudzkārt šajās asamblejās apspriestie un ierosinātie pasākumi ir daudz vērienīgāki nekā īstenotā politika. Tie mēdz būt visnotaļ konkrēti un izpildāmi, padarot tos saprotamus un izmērāmus plašai sabiedrībai, kas nodrošina, ka iedzīvotāji kļūst par daļu no procesa.

Iedvesmojoties no pilsoņu asambleju panākumiem visā Eiropā un lielā mērā balstoties uz to ieteikumiem, apvienība “Energy cities” izveidojusi sarakstu ar 33 mērķiem, kas var palīdzēt pilsētām paātrināt ekoloģisko pāreju. 

Šis saraksts nav pilnīgs, taču ietver galvenos pasākumus, kas veikti dažādās pašvaldībās un valstīs visā Eiropā. Tā mērķis ir iedvesmot pašvaldības un ļaut tām izvēlēties mērķu kopumu, ko apņemties īstenot atkarībā no tā, kas ir piemērots to pilsētām. No valstīm netiek sagaidīts, ka līdz 2030. gadam tās sasniegs visus mērķus; tā vietā tās tiek aicinātas koncentrēties uz aptuveni duci mērķu, kas var palīdzēt tām spert nozīmīgus soļus kategorijās, kuras ir vissvarīgākās to teritorijai.

Lūk, daži mērķu piemēri:

 • kompostēšanas iespēja katram iedzīvotājam;
 • 75 % no skolas ēdnīcās pieejamās pārtikas ir bioloģiski vai vietēji ražoti pārtikas produkti;
 • no katrām 1000 mājām, renovēt vismaz 50;
 • 1 metrs veloceliņa uz vienu iedzīvotāju;
 • 100 % zemo emisiju sabiedriskais transports;
 • 1 atjaunīgās enerģijas kooperatīvs uz 500 iedzīvotājiem;
 • 30 % no privātā ēku fonda pēc renovācijas ir aprīkoti ar siltumsūkni;
 • 100% uzstādīti saules kolektori uz sabiedriskajām ēkām;
 • 1 papildus dabas parks uz 1000 iedzīvotājiem;
 • 100% atjaunoti mitrāji;
 • 1 instrumentu bibliotēka uz vienu apkaimi;
 • 1 remonta kafejnīca uz rajonu;

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *