Skip to content

Interešu aizstāvība

Biedrība “Zaļā brīvība” Latvijā izveidojusi enerģētikas ekspertu, profesionāļu, uzņēmēju un asociāciju sadarbības darba grupu, kurā, sadarbojoties dažādām mērķgrupām, tiek kopīgi apzinātas nozares problēmas un iespējas. Darba grupā kopīgi tiek plānots, kā veicināt un nodrošināt ilgtspējīgas enerģētikas attīstību Latvijā, lai tīra un godīga enerģija būtu pieejama visiem.

Galvenie jautājumi, ar ko strādā enerģētikas darba grupa:

 • Enerģētikas sektora pārveide uz ilgtspējīgu un godīgu
 • Enerģētiskā nabadzība un energoefektivitāte kā tās galvenais risinājums
 • Energoefektivitātes veicināšana, uzlabojot komunikāciju un informācijas apmaiņu
 • Energoefektivitātes un siltināšanas projektu dzīvojamā sektorā attīstība
 • Energoefektivitātes projektu finansējums – nepieciešamās atbalsta programmas un sadarbības modeļi
 • Ilgtspējīgas centralizētās apkures sistēmas attīstība un uzturēšana
 • Atjaunīgo energoresursu attīstība un fosilo mazināšana
 • Aktuālie, steidzamie jautājumi nozarē un kopēja viedokļa formulēšana, komunicējot ar politikas lēmējiem

Ja esi ieinteresēts sadarboties un apvienot spēkus, līdzdarbojoties enerģijas ekspertu darba grupā, sazinies, rakstot uz info@zalabriviba.lv

Darba grupa uztur regulāru komunikāciju un turpina darboties, lai:

 1. Virzītos pretī atkarības mazināšanai no Krievijas gāzes importa
 2. Koncentrētos uz konkrētiem likumdošanas aspektiem, sekotu līdzi starptautisko un nacionālo dokumentu attīstībai un to ieviešanai
 3. Formulētu stratēģiju pārveidei uz tīru, ilgtspējīgu enerģiju, integrējot vides, sociālos un ekonomikas aspektus
 4. Apgūtu inovatīvus komunikācijas rīkus, uzlabotu informācijas aprites kvalitāti
 5. Veicinātu enerģijas pieejamību un meklētu iespējas sadarbībai starp publisko un privāto sektoru
 6. Iestātos par visaptverošu dzīvojamā sektora renovācijas/nosiltināšanas programmu

Lai uzzinātu kā Tu vari iesaistīties pārejas uz ilgtspējīgu enerģiju sekmēšanā, seko mums sociālos tīklos!