Energoefektivitāte

Vai zināji, ka Latvijas iedzīvotāji maksā divreiz vairāk par enerģiju nekā vidēji Eiropā? Nenosiltinātu ēku dēļ rodas lieli siltuma zudumi – tas iedzīvotājiem liek neadekvāti daudz maksāt par pamatvajadzību nodrošināšanu, tas traucē vietējai ekonomikai, palielina nabadzību, negatīvi ietekmējot arī emigrācijas rādītājus. Latvijā tikai 6 % ēku ir energoefektīvas un dzīvojamais sektors strauji noveco. Lai nosiltinātu tās ēkas, kurām akūti nepieciešama renovācija, būtu nepieciešami ap 5-6 miljardi eiro, bet no Eiropas Savienības fondiem šobrīd pieejami ir tikai 156 miljoni. Latvija Eiropas Savienības fondu izmantošanā energoefektivitātes projektiem atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm, kamēr tam pieejamie līdzekļi turpina samazināties.

Ja būtu pieejamāks finanšu atbalsts daudzdzīvokļu un privāto māju iemītniekiem, piesaistot arī privātās investīcijas, kā arī lielāks pašvaldību atbalsts renovācijas projektu izstrādē, varbūt situācija uzlabotos? Nosiltinātu, renovētu māju iedzīvotājiem ir mazāki apkures rēķini, tie iegūst ievērojami lielāku komforta līmeni, kā arī tiek būtiski paildzināts ēkas kalpošanas ilgums. Tā ir laba investīcija, ko novērtēs arī nākamās paaudzes!

Energoefektivitātes pasākumi sniedz būtisku ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un resursu taupīšanā.  

Uzzināt vairāk un pieteikties ES fondu finansētas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas atbalstam var šeit.

Energoefektivitāte

Lapu 17, Rīga, LV 1002