Skip to content

NEKP2030, OMA2050 un klimata aizsardzības likums Latvijā: jauns projekts sadarbībā ar ECF

Pateicoties Eiropas Klimata fonda atbalstam, Zaļā brīvība uzsāk projektu “NEKP2030, OMA2050 un klimata aizsardzības likums Latvijā”. Laikposmā no 2019. oktobra līdz 2020. gada oktobrim centīsimies panākt Eiropas Komisijas un vides organizāciju rekomendāciju iestrādi un īstenošanu Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam (NEKP2030) un Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijā līdz 2050. gadam (OMA2050), kā arī veicināsim diskusijas par klimata aizsardzības likuma nepieciešamību Latvijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšas saistību izpildei.

Mērķi

Atbalstīt ambiciozāku Latvijas klimatneitralitātes pozīciju ES līmenī.

Virzīt un atbalstīt augstākus mērķus Latvijas NEKP2030 un OMA2050 izstrādē un īstenošanā.

Veicināt diskusiju par ieguvumiem, Latvijā pieņemot klimata aizsardzības likumu.

Aktivitātes

  1. Klimatneitralitātes interešu aizstāvības darbs, mudinot valsts pārvaldi ieklausīties Eiropas vides organizāciju rekomendācijās NEKP2030 izstrādē.
  2. Interešu aizstāvība un sabiedrības iesaiste iIlgtermiņa oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas tapšanā. Izpratnes un kapacitātes uzlabošana par Eiropas klimatneitralitātes scenārijiem.
  3. Baltijas valstu vides NVO tikšanās organizēšana – reģionāla klimata aizsardzības sadarbības tīkla veidošana.
  4. Pilsoņu klimata asambleju organizēšana.
  5. Priekšlikums Latvijas SEG emisiju samazināšanas saistības iestrādāt klimata aizsardzības likumā.
  6. Jaunu viedokļu un koalīciju veidošana sadarbībā ar progresīviem uzņēmumiem.

Laikposms: 2019. gada oktobris līdz 2020. gada oktobris

Finasējums: 10 000 EUR

Finansētājs: Eiropas Klimata fonds

Kontaktpersona:
Krista Pētersone
krista.petersone@bankwatch.org
+371 29416535

Attēls: https://europeanclimate.org/a-net-zero-emissions-european-society-by-2050-is-within-reach-but-getting-there-starts-today/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *