Skip to content

PET pudeles ir ļoti plaši izmantots iepakojums un arī dabā visbiežāk sastopamais atkritums.

PET

Latvijā galvenā diskusija ir bijusi par to vai jāturpina attīstīt dalītu PET pudeļu savākšanu, vai jāievieš depozītu sistēma, kad par nodoto pudeli var saņemt atpakaļ ieguldīto depozītu. Atlantic Consulting, Šveices pētījumu firma, uzskata, ka mazapdzīvotos reģionos, kur nav izveidota laba šķirošanas infrastruktūra, PET pudeles labāk ir noglabāt atkritumu poligonos nekā savākt un pārstrādāt. Tādā veidā tiek radītas mazākas CO2 emisijas (oglekļa pēda). Tas nozīmē, ka vides slodžu samazināšanai un, ja mēs negribam, lai pudeles mētājas ceļmalās un mežā, ir būtiski jāsamazina izmantotā iepakojuma (ne tikai PET) apjomi un jāpalielina otrreizējai pārstrādei savākto pudeļu īpatsvars.

 

Vairāk lasīt šeit.