Skip to content

Šodien, 27. martā, Eiropas Komisija plāno sniegt atļauju apvienoties vairākām lauksaimniecības megakorporācijām: Dow Chemical ar DuPont, Syngenta ar ChemChina, Monsanto ar Bayer AG. Eiropas nevalstiskās organizācijas norāda, ka šīs apvienošanās radīs situāciju, ka tikai trīs megakorporācijas kontrolē vairāk kā 70% no lauksaimniecības ķimikāliju un 60% no komerciāli ražoto sēklu tirgiem. Tas negatīvi ietekmēs zemniekus un lauksaimniecībā nodarbinātos, patērētājus, vidi, kā arī arvien vairāk cilvēkiem būs apdraudēta pieeja drošai pārtikai.

Lai pievērstu Eiropas Komisijas un sabiedrības uzmanību iepriekšminētajam, vairāk kā 200 nevalstiskās organizācijas šodien Eiropas Komisijai iesniedz atklātu vēstuli, kurā brīdina par šo monopolu izveidošanās riskiem, tāpēc aicina Eiropas Komisiju noraidīt šīs apvienošanās.

“Biedrība “Zaļā brīvība” pievienojas Eiropas sabiedrisko organizāciju aicinājumam Eiropas Komisiju neatbalstīt šo apvienošanos, jo uzskatām, ka vēl lielāka agroķīmijas uzņēmumu varas pār lauksaimniecību samazinās pārtikas drošību un veicinās arvien lielāku vides piesārņojumu. Arī Latvijas zemnieki arvien vairāk un vairāk lauksaimniecībā izmanto bīstamas lauksaimniecības ķimikālijas, tādejādi apdraudot cilvēku veselību un apkārtējo vidi; šīm kompānijām kļūstot vēl lielākām, strauji pieaugs to spējas ietekmēt lēmumus ne tikai Briselē, bet arī Rīgā”, uzsver biedrības “Zaļā brīvība” vadītājs Jānis Brizga.

Nevalstiskās organizācijas norāda, ka šīs apvienošanās:

  • Palielinās korporāciju kontroli pār lauksaimniecību. Radušās trīs kompānijas kontrolēs vairāk nekā 70% no lauksaimniecības ķimikāliju un 60% no komerciāli ražoto sēklu tirgiem. Ar šādu tirgus daļu un politisko ietekmi kompānijām būs milzīga ietekme uz lauksaimniecību un to, kāda pārtika mums ir pieejama.
  • Ierobežos lauksaimnieku izvēles. Ierobežota konkurence un tirgus koncentrācija vēl vairāk samazinās sēklu daudzveidību, zemnieku izvēles iespējas un tiesības saglabāt sēklas. Tas veicinās zemnieku atkarību no lauksaimniecības pesticīdiem. Šis kompānijas attīsta tehnoloģijas un vadības sistēmas, kas palielina zemnieku atkarību. Izveidojušās trīs milzu korporācijas nostiprinās savas intelektuālā īpašuma tiesības, izspiedīs no tirgus atlikušās mazās kompānijas un palielinās cenas zemniekiem, radot grūtības lauku reģionu ekonomikai un pārtikas uzņēmumiem.
  • Samazinās patērētājiem pieejamās izvēles. Lielāka tirgus koncentrācija samazinās eiropiešiem pieejamo pārtikas piedāvājumu un samazinās lauksaimnieku iespējas piedāvāt daudzveidīgu, veselīgu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu ēdienu, kas ražots videi draudzīgā veidā. Izmaksas, kas tiek pārnestas no privātā sektora uz sabiedrību vissmagāk skar tieši pašus neaizsargātākos.
  • Palielinās pesticīdu lietošanas apjomu un vides degradāciju. Samazināta lauksaimniecības metožu daudzveidība un paļaušanās uz monokultūrām, kam nepieciešams milzīgs pesticīdu daudzums, vēl vairāk apdraudēs vidi, bioloģisko daudzveidību un cilvēku, tostarp zemnieku un lauksaimniecībā nodarbināto veselību. Mums ir steidzami jāpalielina lauksamniecības metožu un kultūraugu daudzveidība, kā arī jānodrošina mūsu pārtikas sistēmas pret klimata pārmaiņām.
  • Apdraudēs Eiropas pārtikas suverenitāti. Augoša lauksaimnieku, patērētāju un uzņēmēju kustība veido jaunu dinamiskāku, godīgāku un “zaļāku” pārtikas un lauksaimniecības sistēmu. Korporatīvo milžu ietekmes palielināšanās apdraudēs šīs iniciatīvas un daudzveidīgu, daudzfunkcionālu lauksaimniecību pastāvēšanu, kas ir Eiropai raksturīgās lauksaimniecības pamats.
  • Pasliktinās zemnieku situāciju un tiesības uz pārtiku globālo dienvidu valstīs. Ietekme uz zemniekiem, lauku kopienām un patērētājiem kavēs ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, it īpaši mērķi numur 2: “Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību”. Tas ir sevišķi nopietni globālajos dienvidos, kur pārtikas nodrošināšana jau ir apdraudēta.

Vēstules noslēgumā nevalstiskās organizācijas aicina Eiropas Komisiju neļaut uzņēmumu apvienošanos, nepieļaut to izraisītās sekas un nekavējoties spert soļus taisnīgas, neatkarīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmu atbalstam.

Organizācijas uzsver, ka Eiropas Komisijai ir jāņem vērā visu 3 apvienošanos kopējā ietekme; jāreaģē uz esošo pārtikas un lauksaimniecības sektora koncentrāciju un jānosaka striktus ierobežojumus tirgus daļai, ko var kontrolēt viena korporācija; jānovirza atbalsts un subsīdijas no lielām agrokompānijām uz maza mēroga ilgtspējīgu, ekoloģisku lauksaimniecību; kā arī jāpalielina vides un sociālās garantijas, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecības industrija samazina ietekmi uz sabiedrību, zemniekiem, strādniekiem un vidi.

Vēstules oriģinālteksts un organizācijas, kas to parakstījušas